Den HelderPolitiek

Voorstel voor nieuw informatiesysteem parkeerroute centrum

Adverentie

Den Helder – B&W werkt momenteel aan een voorstel voor een dynamisch parkeerroute informatiesysteem (PRIS) voor de Helderse binnenstad. In 2013 is een dergelijk plan al eerder aan de raad gepresenteerd, maar ketste toen af op de hoge kosten. “De techniek heeft in de afgelopen jaren niet stil gestaan, waardoor een eenvoudiger systeem wellicht betaalbaar is”, zo laat B&W aan de raad weten.

Een ‘light-versie’ van een parkeerroute informatiesysteem kent twee belangrijke onderdelen: het verzamelen van de noodzakelijke data op straat en hoe deze data kenbaar te maken aan weggebruikers via borden en internet. Vooralsnog wordt binnen de gemeente een dergelijk plan uitgewerkt en de verwachting is dat het voorstel komend najaar in de gemeenteraad wordt besproken.

Overigens is bij een controle langs de huidige parkeerring geconstateerd dat diverse verkeersborden met bewegwijzering zijn verdwenen. Deze worden zo snel mogelijk herplaatst.

Openingstijden 
Een verruiming van de openingstijden van de parkeergarages in de binnenstad ligt niet direct voor de hand in verband met de mogelijkheid op het toenemen van vandalisme. “Gebleken is dat parkeergarages een welkome hangplek zijn voor jeugd en personen met andere bedoelingen dan parkeren. Met name in de avond en nachtelijke uren is hiervan sprake als toegang wordt geboden tot de garage.”

De huidige openingstijden zijn in samenwerking met de Helderse Ondernemers Binnenstad en ondernemers uit de directe omgeving tot stand gekomen. Bij de garage Sluisdijk is het momenteel mogelijk om tot 21.00 uur binnen te rijden. De auto ophalen is na sluiting mogelijk door met het parkeerticket toegang te krijgen tot de garage. “In de huidige situatie is het beperken van vandalisme beheersbaar”, zo laat B&W weten.

Bij de parkeergarage Koninckshoek ligt de situatie anders. Deze garage ligt in een andere omgeving, waardoor de kans op overlast in de garage aanzienlijk groter is. De garage sluit daarom een half uur na de sluitingstijd van de supermarkt in datzelfde gebouw. Aangezien deze garage geen systeem met parkeertickets heeft, is toegang na sluitingstijd alleen voorbehouden aan abonnementhouders.

Enquête
In de maand mei houdt de gemeente een digitale enquête onder de bewoners van de Weststraat, de Keizersgracht en het oostelijk deel van de Kanaalweg om informatie te krijgen hoe zij de mogelijkheid tot parkeren de laatste jaren ervaren. Dit met het oog op een mogelijke toenemende overlast van geparkeerde auto’s van bezoekers aan Texel.

De gemeente wil nagaan of onder de bewoners voldoende draagvlak is om eventueel parkeerregulerende maatregelen in te stellen. “De uitkomsten van het onderzoek worden met de bewoners besproken op een bewonersavond (onder voorbehoud in verband met coronacrisis). Aan de hand van verkregen informatie zullen wij besluiten of maatregelen wenselijk zijn”, aldus B&W.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
De aanleg van Gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP’s) wordt gedaan bij voorzieningen waar regelmatig gehandicapten met hun auto plegen te parkeren. Daarnaast zijn op alle grotere parkeerterreinen ook GPP’s aangelegd voor winkelend publiek. Daarbij wordt een verhouding van 1:50 aangehouden.

Tenslotte is het parkeerbeleid in de blauwe zones zodanig dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) onbeperkt gebruik mogen maken van de GPP’s. Maar ook voor wie op een normale parkeerplaats parkeert met een GPK geldt vrijstelling van de geldende maximale parkeerduur van drie uur.

Blauwe zone
B&W noemt het langdurig parkeren in de blauwe zone door werknemers een ongewenste ontwikkeling. “Wij voeren hierover overleg met de Helderse Ondernemers Binnenstad. Zij maken hun leden bewust van nut en noodzaak om de meest aantrekkelijke parkeerplekken in het centrum niet te laten bezetten door werknemers.”

Daarnaast is de gemeente in de loop van 2019 begonnen met het uitvoeren van gerichte acties op het gebied van parkeerhandhaving. “Naast de normale parkeercontroles wordt regelmatig in een bepaald gebied speciaal gecontroleerd op het doordraaien van de parkeerschijf. De resultaten zijn merkbaar omdat veel minder overtredingen worden geconstateerd dan in de eerste maanden van de controles.” Die resultaten gaat B&W communiceren met de Helderse Ondernemers Binnenstad. “Zodat zij deze ook weer aan hun achterban kenbaar kunnen maken en meer bewustwording ontstaat.”

Knelpunten en oplossingen
Naast een vernieuwde blik op het parkeren van auto’s is vanuit de gemeente ook aandacht voor stallingsmogelijkheden voor fietsen in het centrum. Een Fietsvisie wordt opgesteld waarin alle aspecten van het fietsen worden belicht, waaronder het parkeren van de fiets. “Onze doelstelling is het fietsen aantrekkelijker te maken, onder meer door voldoende en veilige stallingsmogelijkheden.”

Bij de volgende parkeerbalans zal de gemeente ook een kort overzicht geven van knelpunten en oplossingen. De Parkeerbalans wordt opgesteld aan de hand van het parkeeronderzoek dat elk voorjaar wordt uitgevoerd. Vanwege de Coronacrisis vinden echter geen verkeersonderzoeken plaats. De verwachting is dat het eerstkomende onderzoek niet eerder dan dit najaar kan worden gehouden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button