Den HelderPolitiek

Stadhuis toch in het coalitieakkoord: “Zo schep je alleen maar duidelijkheid”

Advertentie:

Den Helder – Het stadhuis op Willemsoord zal toch onderdeel zijn van nieuwe coalitieakkoord en partijen die zich daar niet aan willen binden kunnen niet meebesturen. Een opvallend standpunt van beoogd ‘motorblok’ BvDH, VVD en CDA, in wiens ogen de discussie toch verleden tijd was. Waarom dan toch een reeds genomen besluit opnemen in het programma voor de komende vier jaar? Volgens Carlo Assorgia schep je zo juist duidelijkheid.

“We willen niet dat het straks toch weer boven komt drijven”, zegt Assorgia. “We moeten ons concentreren op andere dingen. Door het op te nemen in het coalitieakkoord weet je waar je staat.” Het lijkt toch ietwat tegenstrijdig, iets juist in een coalitieakkoord opnemen zodat het niet meer besproken wordt. De vrees dat er partijen zijn die straks toch willen terugkomen op het besluit uit 2019 lijkt dus groot. In ieder geval voldoende om partijen die geen toezegging willen doen te weren uit de coalitie.

Behoorlijk Bestuur buiten de coalitie houden
Volgens Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur is er echter iets anders aan de hand. Tijdens de radio-uitzending van LOS Actueel op maandagochtend liet zij weten dat het standpunt van de formerende partijen in haar ogen een manier is om Behoorlijk Bestuur buiten de coalitie te houden. “Ze willen dat de eerste zin in het coalitieakkoord gaat over het stadhuis op Willemsoord, daar kunnen wij niet mee instemmen. Het hoort er helemaal niet in, maar ook dan hadden ze wel iets anders gevonden om ons buiten de coalitie te houden.” Assorgia ziet het anders: Volgens hem zijn er nog veel meer punten waar Behoorlijk Bestuur van mening verschilt met de andere partijen.

Gevraagd naar de onzekerheid die het zou geven wanneer Behoorlijk Bestuur wel mee zou doen aan de coalitie, bijvoorbeeld wanneer toch blijkt dat er meer geld nodig is voor de bouw van het stadhuis, is Hamerslag duidelijk: “Dat zou niet moeten uitmaken, want zij claimen zelf dat er in de raad een meerderheid vóór het stadhuis is.” Het hoeft voor haar partij dus geen breekpunt te zijn voor deelname aan de coalitie: Het dossier kan buiten het akkoord worden gehouden. Ook Hamerslag is van mening dat er belangrijkere dingen zijn waar de gemeenteraad zich mee bezig moet houden.

Trots op het stadhuis
Volgens Assorgia staan de beoogde coalitiepartners allemaal achter de opname van het stadhuis in het coalitieakkoord. Petra Bais van de VVD was in campagnetijd duidelijk over haar standpunt, nu zegt zij hetzelfde: “Het is een democratisch genomen besluit en we moeten het niet meer ter discussie stellen. In het akkoord willen we de zin: ‘Wij zijn trots dat het stadhuis op Willemsoord gerealiseerd wordt’ opnemen. Zo is het geen bespreekpunt meer.” Waarom het toch nog een bespreekpunt zou worden is niet duidelijk, het komt volgens Assorgia niet meer terug in de raad: “De contracten zijn allemaal al getekend.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

17 reacties

 1. Tja, dan had men een dag na 12 april (mijn advies) gewoon de (overwegend zelfde) wethouders al kunnen aanwijzen en was het zonder die hele poppenkast van een tweede informatie al klaar geweest. Met deze volstrekt onnodige zin in het akkoord was de (oude en dus nieuwe) coalitie namelijk direct al bekend…

 2. Hoe is het mogelijk….. dat ene mijnheer Assorgia alles kan “regelen” in D-H ????? En het ook nog lukt !!!!! Is een zeer belangrijk man in D-H,,,,, nog belangrijker als de Burgemeester volgens mij.!!!!!!!!!!!

 3. Mocht dat politieke gedoe voorzien zijn van enige competentie dan zouden ze zich bezig houden met de ellende die het WEF over ons brengt. In vergelijking daarmee is het stadhuis van geen belang. Dat deze partijen ook nog zich conformeren aan de schadelijke praktijken van de lands regering en brallen dat wij in vrijheid leven is kwalijker dan incompetentie.

 4. De charlatan coalitie komt er aan de lakeien volgen slaafs…….

 5. Geen plek voor Behoorlijk Bestuur in Helderse Coalitie, dit was het eerste bericht met als motivatie: een democratisch?! Besluit, getoetst inmiddels door de rechter!! Hoe kan zo’n persbericht gepubliceerd worden namens de formateurs terwijl de zaak nog onder de rechter is bij de Raad van State. Weten de informateurs wel dat vanuit het gemeentehuis dit persbericht is gepubliceerd of is het de innige wens van het oude college? Op zijn minst heel bijzonder om maar niet te zeggen onbehoorlijk om de burgers van Den Helder te voorzien van onjuiste informatie.

 6. Beste politiek geïnteresseerden,
  De maniakale gekte heeft nu helemaal toegeslagen in het motorblok. Fracties die mee willen doen met het motorblok dienen eerst een door de VVD geschreven opstel over de schoonheid van het stadhuis op Willemsoord te ondertekenen.

  Dus het coalitieakkoord is verworden tot een door dit motorblok gedirigeerd opstel over de grootheid van BvDH, CDA en VVD.

  Het triomfalisme van deze mensen naar mijn stellige overtuiging is zorgelijk.
  Het kan toch niet zo zijn in de politiek dat iedere vorm van debat wordt geblokkeerd door het ondertekenen van een van te voren geschreven opstel.

  Ik dacht dat zich willoos overgeven aan de kadaverdiscipline en alle bevelen uitvoeren. alleen voorkwam in een kloosters en bij militairen. Maar schijnbaar eist ook de politiek een dergelijk discipline van de coalitiepartners.

  U merkt het misschien al ik ben boos en kan mij niet voorstellen dat er fracties zijn die zich hiermee kunnen identificeren.
  Mijn visie
  Mart Coers

 7. De Helderse politiek is doodziek. Een peiling voor de verliezingen stelde 11% steun vast, het laagste in Noord-Holland. Oorzaken:
  1. Al drie jaar mogen Beter voor Den Helder en dhr Assorgia ernstige belangenverstrengeling plegen;
  2. Al drie jaar mag er geroepen en gepubliceerd worden door het Gemeentebestuur dat er een democratisch besluit is genomen door de Raad. Daaraan zitten de rechten van de burger vast: inspraak, referendum, en bezwaar. Het heeft allemaal niet plaatsgevonden. Integendeel: op 19 februari 2019 stelde de rechter vast dat er slechts sprake is van een financieel besluit, geen locatiebesluit. Iets wat overigens het Gemeentebestuur zelf in haar verweerschrift ook stelde. Conclusie: er wordt al drie jaar door College (inclusief burgemeester, giriffie en Zeestad) valsheid in woord en geschrifte gepleegd naar de burger en ook bij de Raad van State. Fraude en manipulatie dus.
  3. Het Gemeentebestuur heeft contracten gesloten en is alvast gaan bouwen, terwijl er nog 7 bezwaren van burgers en organisaties liepen, tegen de vergunningsverlening en tegen de aantasting van nautisch erfgoed, in strijd met het bestemmingsplan. Totale minachting van de rechten van de burger.
  4. De kiezers hebben duidelijk aangegeven een andere koers te willen, en het stadhuis niet te willen: de coalitie verloor fors, BB won fors. VVD, CDA, PvdA, BvDH, Seniorenpartij, Stadspartij en Christenunie hebben geen boodschap aan die wens, totale minachting van de burger. Zo is het al jaren.
  5. Het wordt nu nog erger: ook de formateurs (van CDA-huize en Willemsoord-huize) gaan nu van harte meedoen met het liegen over een raadsbesluit, getoetst door de rechter.
  6. Plus dat de VVD een eed op de schoonheid van hun ondemocratisch doorgeramd plannetje eist. Minachting van mede-politici, en chantage.
  7. Zeestad vormt een blokkade voor een gezonde democratie.

  Natuurlijk is het ingegeven door angst om te eisen dat het in het regeerakkoord komt. De kans is er namelijk nog dat de hardnekkige fraudeurs in hun eigen bouwkuil vallen. Immers, de Raad van State heeft geen enkele bewijzen, notulen, inspraak, referendum of bezwaarschriften die wijzen op een fatsoenlijk raadsbesluit. En kan dus niet besluiten dat dat besluit er wel is. De Helderse overheid pleegt op ernstige wijze fraude en corruptie.
  Nu is toch ook wel de vraag, hoe lang nog BB, GL, D66 en de andere niet-coalitiepartijen dit wangedrag van de overheid naar de burger in stand houden, gedogen door volstrekt erover te zwijgen uit eigen belang. Dat geldt nadrukkelijk ook voor alle media. Want als je de stront niet opruimt, gaat het steeds harder stinken.

 8. @ Henk : wanneer dat stadhuis er niet komt dan trakteer ik jou op een fles likeur van een locale producent ,smaak naar keuze . Wanneer het er wel komt hou jij op met het uitdragen van je evangelie en neem je je verlies .

  1. Dank voor de geste. Maar nee, dan sta ik daar met een lied en een groot bord: “Nu wordt het eerste Nederlandse Stadhuis van de OverheidsCorruptie geopend. Zonder Raadsbesluit.” Ik bestrijd de ondemocratie, belangenverstrengeling en corruptie in deze stad, en zeer terecht. Ik heb veel aanhangers, overigens. En diverse sponsors voor de dure rechters. Ik werk prima samen met andere deskundigen.

 9. @ Henk , je doet me denken aan Johanna Krul . Serieus . Maar daar liep het ook slecht mee af toen ze een bepaalde autoriteit een beetje erg klem begon te zetten. Je weet hoe ze die uiteindelijk helemaal kapot hebben gemaakt.

  1. Richard doet me aan helemaal niemand denken, laat die fles maar zitten.

 10. Ik denk dat Richard hier bedoelt : dat in het verleden diverse personen die het opnamen tegen de gemeente door die zelfde gemeente uiteindelijk vermorzeld werden .Een soort van goedbedoelde waarschuwing dus.

 11. Maak je geen zorgen, Piet. We strijden met zeven organisaties van burgers tegen dictatoriaal beleid van de coalitie, en de formateurs nu. En hebben veel medestanders. Ik ben fris en vrolijk. Dat ze zelfs het stadhuis opnemen in het regeerakkoord betekent dat zij juist heel bang zijn. En in dat Stadhuis van de Corruptie zal ik nooit een stap zetten,.als het er onverhoopt toch komt. Een kind kan zien dat er geen Raadsbesluit is.

  1. Beste Henk,

   Kan je mij vertellen in welke wet of regelgeving staat dat een locatiebesluit voor een stadhuis door een gemeenteraad moet worden genomen?

   Het aanwijzen van het station als gemeentelijk monument is niet door de gemeenteraad gebeurd. Is dit nu ook een ondemocratisch besluit? Kan ik nu naar de rechtbank omdat ik niet de rest van mijn leven tegen het lelijkste station van Nederland (enquete NS 2021) aan wil kijken?

 12. Een beetje journalist vraagt aan Carlo Assorgia wie de ‘beoogde coalitiepartners’ zijn.

Wellicht ook interessant

Back to top button