Kop van Noord-HollandPolitiek

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de Noordkop?

Advertentie:

Noordkop – De PVV, VVD, NSC en BBB hebben het coalitieakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Met dit akkoord gaat het rechtse kabinet de komende vier jaar aan de slag. Wat gaat de Noordkop daarvan merken?

Allereerst willen de vier partijen een goede toekomst voor land- en tuinbouw en visserij. Vooral aan de visserijsector wordt veel extra aandacht besteed. De naam van het ministerie van LVN wordt zelfs veranderd in LVVN: Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. “We zijn trots op onze Nederlandse vissers, die al eeuwenlang hun bijdrage leveren aan de voedselzekerheid. Vissers horen bij de Nederlandse cultuur en we doen er alles aan om voor de visserijsector te vechten, ook in Brussel”, leest het coalitieakkoord.

Omdat de bodemvisserij en garnalenvisserij het zwaar hebben, gaat de nieuwe coalitie op zoek naar grote gebieden om die als ‘visakkers’ te bestempelen en de twee groepen vissers daar voorrang te geven. Ook beloven de coalitiepartners in Europa alles op alles te zetten om de pulsvisserij weer toe te staan. Verder willen de PVV, VVD, NSC en BBB de visserijsector maximaal ondersteunen bij het krijgen van een toekomstbestendige vloot. Dat betekent ondersteuning bij innovaties, veiligheid en het ontwikkelen van duurzame vistechnieken.

De nieuwe coalitie wil geen Gronings gas meer, wat betekent dat gaswinning op de Noordzee moet worden opgeschaald. Ook windmolens komen zoveel mogelijk op zee, in plaats van op land. De PPV, VVD, NSC en BBB geven aan dat daarbij goed gekeken wordt naar ruimte voor de visserij. “Hier wordt een zorgvuldige balans gezocht”, schrijven zij.

Asiel
Het coalitieakkoord bevat het strengste asielpakket ooit. Belangrijk voor de regio is dat de vier partijen de pas ingevoerde Spreidingswet willen afschaffen. Op dit moment zijn de kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen met elkaar in gesprek over de uitvoering van die omstreden wet. Vóór de zomer moe(s)t immers duidelijk zijn hoe zij het aantal toegewezen opvangplekken voor asielzoekers onderling gaan verdelen. Echter, met de wetenschap dat de Spreidingswet wordt ingetrokken, worden deze gesprekken waarschijnlijk op een laag pitje gezet.

Het intrekken van de Spreidingswet is onderdeel van een tijdelijke Asielcrisiswet, die de nieuwe coalitie per direct wil invoeren. Deze wet betreft een aantal ‘crisismaatregelen’ om de acute asielinstroom en opvangcrisis te bestrijden. Een van die maatregelen is dat statushouders geen voorrang meer mogen krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Elke Regio Telt
Voor woningbouw, infrastructuur en bereikbaarheid staat voor de PVV, VVD, NSC en BBB een gebiedsgerichte benadering voorop. “Elke regio telt”, schrijven de nieuwe coalitiepartners. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de vier partijen inzetten op het verbeteren van de bereikbaarheid van het landelijk gebied door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. Ook gaat het nieuwe kabinet investeren in langdurige samenwerking met de regio. De bestaande regiodeals, zoals de regiodeal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’, moeten worden uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s.

Defensie
Op het gebied van internationale veiligheid zetten de PVV, VVD, NSC en BBB in op Defensie, deels gevestigd in Den Helder, met de focus op het versterken van de digitale slagkracht van de inlichtingendiensten en cyberveiligheid. De uitgaven aan Defensie moeten in lijn worden gebracht met de NAVO-norm van tenminste twee procent bbp. Ook wordt de verbetering en modernisering van arbeidsvoorwaarden en veteranenzorg bij Defensie door de vier partijen voortgezet. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, zet Nederland zich in voor de defensie-industrie in eigen land en in de Europese Unie.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button