Den HelderPolitiek

Gemeente Den Helder: reizigersbijdrage WMO-vervoer gewoon rechtsgeldig

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder meldt dat het vragen van een reizigersbijdrage van € 1,- per rit wel degelijk rechtsgeldig is. Dit naar aanleiding van de verwarring die is ontstaan tijdens een interview in het Noordhollands Dablad met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein over het taxivervoer van de WMO en de eigen bijdrage. Volgens het ADS zou deze bijdrage niet in overeenstemming met de wet zijn. Deze uitspraak is volgens de gemeente niet correct.

Bij de invoering van het Abonnementstarief door het Rijk in 2019 is bepaald dat gemeenten de keuze hadden uit een aantal beleidskeuzen. “Met betrekking tot het vervoer binnen de WMO  was het volgende aangegeven :  een keuze maken om het collectief vervoer wel/niet in de verordening uit te zonderen van het Abonnementstarief. Het Rijk heeft de mogelijkheid om deze voorziening uit te zonderen via een Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk gemaakt. De reden voor de uitzondering van vervoer is dat bij deze vormen van vervoer per rit lage prijzen worden gevraagd en het gebruik in veel gevallen incidenteel is. Een Abonnementstarief is daardoor al snel duur in relatie tot het gebruik”, zo laat de gemeente weten.

Indien een gemeente een deel van het collectief vervoer uitzondert van het abonnementstarief, kan een aparte bijdrage per rit worden gevraagd. Ondertussen gebeurt dit in veel gemeenten. De wetgever geeft de beleidsmatige overweging mee dat het wenselijk is dat gemeenten onderscheid maken tussen vervoer met een structureel karakter, zoals bijvoorbeeld naar de dagbesteding of met een incidenteel karakter, zoals ritten die cliënten zelf maken met bijvoorbeeld een regiotaxi.

“Voor collectief vervoer met een structureel karakter is het wenselijk dat deze onder het Abonnementstarief gebracht wordt of wordt vrijgesteld van een bijdrage. Voor het incidenteel vervoer is het aan de gemeente om de keuze te maken of dit vervoer onder het abonnementstarief gebracht wordt of dat een andere bijdrage gevraagd wordt. Bij collectief vervoer gaat het niet om (mobiliteits-) hulpmiddelen zoals een aangepaste fiets of een scootmobiel.”

Reizigersbijdrage per rit
De gemeente Den Helder had een keuze uit twee opties en de gemeenteraad heeft in december 2019 besloten om het WMO vervoer niet uit te zonderen van het Abonnementstarief. Het college van B&W stelt nu voor om met ingang van 2021 het taxivervoer van de WMO niet langer meer uit te zonderen van het abonnementstarief maar een reizigersbijdrage per rit te vragen.

Een overweging daarbij is dat de gemeente mogelijkheden voor aangepast vervoer realiseert, waarbij een gedeelte van de kosten voor het gebruik hiervan voor de inwoner zelf is en vergelijkbaar is met een kaartje voor de bus. “Omdat alle inwoners zorg moeten dragen voor de kosten van openbaar vervoer, met of zonder beperking, ontstaat er door het heffen van een ritprijs voor vervoer uit de WMO meer gelijkheid voor al onze inwoners. Het mag als vanzelfsprekend worden beschouwd dat men de kosten voor vervoer zelf regelt.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button