Den HelderPolitiek

Wethouder Visser: “Voldoende weerstand om klappen op te vangen”

Adverentie

Den Helder – “Ik wil benadrukken dat binnen de begroting voldoende weerstand is om klappen op te vangen. We hebben een aantal financiële risico’s weggenomen met betrekking tot onder meer Willemsoord, Stichting Erfgoed en het baggerbeheer. Mogelijk is er ten gevolge van de coronacrisis een groei van het aantal uitkeringen en een korting vanuit het Gemeentefonds, maar we zijn niet failliet. De onroerendezaakbelasting hoeft niet omhoog en we hoeven ook niet stevig te bezuinigen”, aldus wethouder Kees Visser van Financiën over het nadelig effect van 2,4 miljoen euro in de eerste tussenrapportage 2020. Naar aanleiding van dit tekort heeft het college zich voorgenomen te komen tot een besparing van ten minste 1 miljoen.

Fractievoorzitter Petra Bais van de VVD noemde het eerste deel van 2020 voor iedereen bijzonder, een tijd die de geschiedenisboeken gaat halen. “Het effect daarvan gaan we nog merken, maar hoe we het financieel moeten vertalen weet niemand. Het baart ons best wat zorgen. De tussenrapportage is niet een positief financieel beeld, sterker, het is redelijk negatief. We realiseren ons dat dit een eerste tussenrapportage is en dat de mei- en septembercirculaire nog niet zijn meegenomen. Hopelijk krijgen we dan een positiever beeld dan nu voorgeschoteld”, aldus Bais, die belangstellend uitkijkt naar het overzicht van besparingen van € 1 miljoen. “Dat zien we graag tegemoet voor de zomer.”

WMO en jeugdzorg
Wethouder Visser wil het negatieve verschil tussen de begroting en de eerste tussenrapportage niet volledig neerleggen bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. “De groeiende vraag naar voorzieningen uit de WMO en de groeiende vraag naar jeugdzorg”, aldus Visser.

College-wethouder Tjitske Biersteker vult aan: “Wat betreft de WMO is geen van beide, bezuinigen of extra geld uitgeven, aan de orde. We worden wel geconfronteerd met lastenuitbreidingen, met name bij het abonnementstarief. We hebben de opdracht en taak om binnen het budget en de begroting te blijven, maar binnen de zorg worden vaak langlopende contracten afgesloten en dat is lastig sturen. We proberen toch om binnen budget te blijven.”

Wethouder Peter de Vrij, jeugdzorg, meldt: “We gaan niet bezuinigen. We hebben juist vorig jaar extra geld uitgeven in preventieve zin om in de toekomst de kosten voor jeugdzorg omlaag te krijgen. Het kraakt en het piept binnen de jeugdzorg. Discussies over budgetten lopen nog steeds. We hebben wel aflopende bedragen toegezegd gekregen, maar we verwachten dat die bedragen verhoogd gaat worden. De inzet is de kosten binnen de jeugdzorg terug te dringen.”

Opmerkingen en vragen
Vanuit de raad kwamen tevens opmerkingen over het instellen van een reserve van € 900.000,- voor het project Seasaw door Carla van Driesten van de Seniorenpartij (“Niet zo geweldig tijdstip om dat nu in te stellen, dit heeft geen prioriteit”) en Marije Boessenkool van GroenLinks (“Ik kan me niet voorstellen om nu negen ton te reserveren voor Seasaw, daar ben ik echt op tegen”).

Ook een actualisatie van de kosten voor de parkeergarage Koninckshoek ( € 126.000,- ) riep vragen op. “De overdracht en verkoop zijn uitgesteld. Een sprinklerinstallatie is gerealiseerd. We gaan nu kijken hoe de parkeergarage Koninckshoek past in de ontwikkeling van de binnenstad. Daarna gaan we kijken of de garage kan worden afgestoten”, aldus wethouder Michiel Wouters (vastgoed).

De tussenrapportage 2020 wordt als bespreekpunt behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 juni. Een aantal amendementen is aangekondigd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button