Politiek

Extra geld De Nollen en Seasaw pas als rest van financiering rond is

Adverentie

Den Helder – Na een flinke portie kritiek vanuit de Raadscommissie bestuur en middelen op de kadernota hebben wethouders Fotigui Camara en Michiel Wouters opheldering gegeven over de subsidies voor zowel De Nollen als de Seasaw. Het extra geld dat in de kadernota is toegekend aan deze projecten is slechts een reservering. Dit zal pas worden uitgekeerd wanneer beide organisaties de rest van de financiering rond hebben.

Ter bespreking lag donderdagavond het voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2024-2027 voor. Deze kadernota is uitzonderlijk, omdat er geen sluitende meerjarenbegroting is. Het gaat om een toekomstig tekort van miljoenen euro’s. Dat heeft vooral te maken met extra taken die vanuit het Rijk bij de gemeente worden neergelegd en waar nog geen extra financiering vanuit het Rijk voor is. Hier wordt nog over onderhandeld tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de hoop is dus dat het uiteindelijk meevalt, maar dat is nog afwachten.

Museum (in aanbouw) De Nollen.
Cofinanciering
Wat betreft kunstproject De Nollen is het college bereid om nog eens 1,2 miljoen vrij te maken. Dit staat los van de financiële ondersteuning van in totaal €125.000,- voor de reparatie van het dak van de werkplaats en het plan van aanpak, waar het college vorige maand al veel vragen over kreeg. Verder stelt het college een “reservering voor cofinanciering ter hoogte van (minimaal) €500.000,-” beschikbaar voor de realisatie van de Seasaw, het kunstwerk dat een plaats moet krijgen op de Helderse dijk. De commissieleden hekelden beide punten uit de kadernota.

Zo vermeldde fractievoorzitter Sylvia Hamerslag dat Behoorlijk Bestuur geen voorstander is van het beschikbaar stellen van extra geld voor De Nollen. Dat de tegenprestatie wordt verkocht onder de noemer ‘kunstopslag’ is voor Behoorlijk Bestuur “een doekje tegen het bloeden”. Ook de ChristenUnie vindt de tegenprestatie ‘opslag kunst’ te mager. Niet alleen de oppositie, maar ook enkele coalitiepartijen waren kritisch op de subsidies richting Stichting De Nollen en de Seasaw. Volgens coalitiepartijen GroenLinks en de Stadspartij is geld voor de Seasaw bij een niet sluitende begroting een verkeerde keuze. Marije Boessenkool, fractievoorzitter van GroenLinks, stelde: “Dit overbodig en ongewenst project kan wat ons betreft geschrapt worden”.

Antwoord college
De portefeuillehouders kwamen met een geruststellend antwoord voor de commissieleden. Wethouder Fotigui Camara gaf duidelijkheid over de subsidie voor Stichting De Nollen, wethouder Michiel Wouters deed dat voor de cofinanciering van de Seasaw. Het verhaal was eensluidend: het geld is een reservering.

Stichting De Nollen heeft een plan opgesteld om tot afronding van het totaalkunstwerk (inclusief afbouw museum) te komen. Kostenprognose van de daaruit voort vloeiende uitvoering is vooralsnog rond de €8.000.000,-. Wethouder Camara legt uit dat een reservering van 1,2 miljoen, 15 procent van het totaalbedrag, noodzakelijk is om andere fondsen te kunnen werven. Op de vraag of de systematiek van De Nollen ook van toepassing is op de Seasaw gaf wethouder Wouters een positief antwoord. “We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van externe financieringsbronnen. Natuurlijk wordt dit bedrag, wat ook genoemd is als zijnde het vliegwiel, pas gebruikt als die financiering er is.”

Voor de realisatie van de Seasaw is een totaalbedrag van ca. €10.000.000 nodig, waarvan het college dus minimaal €500.000,- reserveert. Zowel voor De Nollen als de Seasaw geldt dus: krijgen de betrokken partijen de rest van de financiering niet rond, dan wordt ook de gemeentelijke reservering niet aangesproken en kost het Den Helder dus geen cent.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

4 reacties

 1. Ik begrijp het niet ze beginnen met een tekort van enkele miljoenen, en toch subsidie geven voor NIET noodzakelijke zaken als de bodemloze kunstproject, een Seasaw waar schijnbaar niemand op zit te wachten.
  Als ik de gemeenterekening niet kan betalen door rood staan krijg ik een incasso op de deurmat, en dit bestuur denkt alles maar te kunnen veroorloven, dat de fondsen vanzelf komen?
  besteed het geld aan sociale huurwoningen.
  Ik vind als je als kunstenaar je eigen niet kunt bedruipen, moet je een ander vak kiezen en niet leunen op jarenlange steun van de gemeente, verkoop het oud roest daar in het duingebied aan metaal opkoper en stop ermee.
  Seasaw en dan nog koppelen aan woningbouw riekt naar corruptie, geen Seasaw geen woningen ….

 2. Ik dacht juist dat de dijken langs de kust verstevigd en verhoogd moesten worden als voorbereiding op de zeespiegelstijging.
  Buiten dat ik persoonlijk de Seasaw een gedrocht vind, lijkt het me niet bepaald veilig om dat op een dijk te zetten. En natuurlijk gaat dat veel meer kosten dan beraamd is.

 3. Snap werkelijk niet dat hier serieus tijd en geld aan wordt gespendeerd. Er zijn volgens mij veel urgentere en zinvollere zaken aan de orde. Het kunstproject De Nollen daar moeten ze gelijk een punt achter zetten. Een bodemloze put gefinancierd door de belastingbetaler. De enigen die daar wel bij varen zijn de gebroeders van de Wint. De Seasaw is leuk om er ‘ns over na te denken en aan te rekenen maar meer ook niet. Alleen kost dat rekenen en tekenen wel geld!! En de heer Wouters kan het leuk brengen maar ik vertrouw de man niet. Voor je het weet wordt Den Helder voor een voldongen feit geplaatst wat ons (de belastingbetaler) een hoop geld kost.

  1. Het heeft er inderdaad alle schijn van dat de gebroeders Van de Wint de spekkopers zijn. Ik heb begrepen dat de kunst die daar staat is hun eigendom is. Hoe aantrekkelijker het wordt gepresenteerd, hoe meer het in waarde kan toenemen. Bovendien krijgen deze uitvreters een salaris omdat ze zogenaamd toezicht houden op het terrein, en dan kunnen ze er ook nog eens kosteloos en riant wonen. Het zijn gewoon gesubsidieerde landheren……
   En wat betreft heer Wouters; die is inderdaad niet te vertrouwen, dat is in het verleden wel gebleken. Zo de wind waait, waait zijn jasje…..

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d