Den Helder

Gewichtsbeperking voor Willemsoordbrug aan de Weststraat

Advertentie:

Den Helder – Uit onderzoek is gebleken dat voor de Willemsoordbrug aan de Weststraat (N250) een gewichtsbeperking nodig is. Ongeveer 25 jaar geleden is de constructie van het rijdek verzwaard om te voldoen aan de toen geldende norm. Inmiddels is er een nieuwe norm voor de draagkracht van de brug, en de constructie voldoet hier niet aan. De oplossing voor de korte termijn is het beperken van de belasting.

Zwaar verkeer, zoals vrachtwagens die meer dan 30 ton wegen, mag niet meer over de brug rijden. Het betreft een zeer beperkt aantal voertuigen, al het andere verkeer kan de brug gewoon veilig gebruiken.

Op vrijdag 14 juni 2024 zijn borden geplaatst om weggebruikers te attenderen op de gewichtsbeperking. Belangrijke partijen zoals huurders van Willemsoord, wijkbeheer, afvaldienst en brandweer zijn al over de maatregel geïnformeerd.

Alternatieve route voor zwaar verkeer
Voor voertuigen boven 30 ton zijn de toegang Hoofdgracht aan de noordkant, bij het Marinemuseum, en de toegang vanaf het Nieuwe Diep over de recent gerenoveerde brug over het Boerenverdriet de alternatieve route.

Het college laat momenteel vervolgonderzoek uitvoeren naar de staat van de brug en mogelijke oplossingen. Het streven is om de toegang vanaf de Weststraat weer beschikbaar te maken voor alle verkeer, inclusief zwaar verkeer.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

 1. We kunnen weer constateren dat Willemsoord BV, eigenaar van de brug weer nalatig is geweest.. En dat het college op kosten van de burger onderzoek laat doen, wat eigenlijk bekostigd moet worden door Willemsoord BV.

  Willemsoord zal de kosten voor het onderzoek, en de renovatie van de brug niet kunnen betalen. Immers staat Willemsoord al op een aankomend faillissement, als de gemeente niet diep in de buidel tast. Het wordt tijd dat Willemsoord BV wordt ontmanteld en terug gaat naar een gemeentelijke afdeling. Zodat de gemeenteraad weer controle krijgt over Willemsoord.

  Laten we ook hopen dat de brug korter dan 25 jaar (1999) is gerenoveerd, want er zijn updates in de normering van beweegbare bruggen geweest in 2001 en 2003. Als de brug namelijk niet voldoet aan de normeringen uit die tijd, is er iets goed mis gegaan.

  Ook de huidige normering is al een aantal jaar oud. De normering zelf heeft de datum van 2020, maar eind september 2020 zijn de laatste wijzigingen doorgegeven. Met de verwerkingstijd kom je dan op een ingangsdatum eind 2020, begin 2021.

  De normeringen van beweegbare bruggen zijn vastgelegd door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. In de volksmond noemen we dit de NEN-normering. Dit zijn nationale normen waarnaar de wet dwingend verwijst.

  We leven nu op de helft van het jaar 2024, dus aangenomen dat de normering op 1 januari 2021 is ingegaan, zijn er minimaal 3 inspecties geweest (2021,2022,2023), en is deze gewichtsbeperking er bij de 4e inspectie 2024 gekomen. Want een inspectierapport opmaken duurt geen 6 maanden.

  Er zijn dus al 3 inspecties geweest, waarbij er niet voldaan is aan de normering. De gemeente kan niet komen met het verhaal dat er na 2020 nog nieuwe normeringen zijn bijgekomen.. Want deze 2 normeringen uit 2021 en 2023 gaan niet over de constructie maar over de besturingssystemen.

  Willemsoord BV en het College hebben wel wat uit te leggen aan de gemeenteraad. Maar ook de gemeenteraad is aan zet, om nu eens goede raadsvragen te maken, wat er mis is gegaan. En dan geen oppervlakkige vragen, maar het wordt tijd dat de raad vragen gaat stellen, waarvan de antwoorden ook echt noodzakelijk zijn..

  De eerste vraag geven we aan ze weg… Begin bij het opvragen van alle NEN normeringen die bij beweegbare bruggen horen. Neem deze normeringen door, en stel dan pas de echte vragen die er toe doen.. Want kaders stellen, kun je alleen als je de inhoud ook begrijpt.

  Een raadslid hoeft niet overal verstand van te hebben, maar kan zich wel inlezen op een onderwerp die er toe doet. Waarbij het scannen (lezen) van een NEN-normering heel handig kan zijn. Want in de NEN staan de basisprincipes waaraan een brug moet voldoen.

Wellicht ook interessant

Back to top button