Den HelderPolitiek

Bezwaarschrift SBCE over initiatiefvoorstel Willemsoord toch behandeld door commissie

Den Helder – De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Den Helder gaat zich toch buigen over het door Stichting Behoud Cultureel Erfgoed ingediende bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift heeft betrekking op het initiatiefvoorstel Bestemmingsplan Willemsoord 2012. Het college van B&W heeft het verzoek van de stichting voor behandeling bij de rechtbank afgewezen en neergelegd bij de bezwaarschriftencommissie. De commissie geeft een advies aan de gemeenteraad. Dit advies wordt na het zomerreces verwacht.

De gemeenteraad van Den Helder heeft tijdens een vergadering op 11 mei het initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken met een raadsmeerderheid verworpen. Tegen dit besluit heeft Stichting Behoud Cultureel Erfgoed op 20 mei een bezwaarschrift ingediend.

Op verzoek van de bezwaarschriftencommissie heeft de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed enkele dagen later aanvullende stukken ingediend. Bovendien heeft de Stichting in het begeleidend schrijven een verzoek gedaan de bezwaarprocedure voor dit bezwaarschrift over te slaan en het door middel van rechtstreeks beroep direct aan de rechtbank voor te leggen. Als reden voor dit verzoek beroept de Stichting zich op het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). De Stichting acht de bezwaarschriftencommissie en de gemeenteraad niet competent en wenst daarom dat de rechter zich hier direct over buigt.

Via de bezwaarschriftencommissie is het verzoek voorgelegd aan het college van B&W, die conform de Gemeentewet bevoegd is om hierover een beslissing te nemen. Het college heeft geoordeeld dat het verzoek tot rechtstreeks beroep bij de rechtbank is afgewezen.  De reden hiervoor is dat zo’n verzoek alleen kan worden gedaan als dit gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift wordt ingediend. In het geval van SBCE is dit ruim een maand later gebeurd en was de bezwaarschriftenprocedure al gestart.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button