Den HelderPolitiek

Werkgroep: verbeteren van het gesprek tussen inwoners en gemeente

Den Helder – Na de desastreuze uitslag in de Quick Scan Lokale Democratie over het vertrouwen van inwoners in de lokale politici (slechts 11%), is een werkgroep in het leven geroepen.  Deze werkgroep bestaat uit wethouders, raadsleden en ambtenaren die de uitkomsten met elkaar hebben besproken. Een verbeteragenda, die bestaat uit vijf punten, is ondertussen samengesteld. Rode lijn in de thema’s is het verbeteren van het gesprek tussen inwoners en gemeente.

Vijf thema’s waarop de communicatie volgens de werkgroep dus verbeterd moet gaan worden. Zo wil de groep de digitale participatiemiddelen uitbreiden en meer gaan inzetten. “Online participatietools hebben als voordeel dat men in eigen tijd, vanuit huis deel kan nemen”, zo is de werkgroep van mening.

De communicatiestrategie over plannen en genomen raadsbesluiten moet eerder gebeuren en via andere kanalen. “We willen dat het vaker gebeurt dat bewoners en ondernemers al eerder bij planvorming worden betrokken, of op zijn minst over worden geïnformeerd.”

Bewoners en ondernemers met ideeën en initiatieven moeten beter weten waar zij terecht kunnen binnen de gemeentelijke molen. “We gaan duidelijker en gerichter informatie verstrekken over de mogelijkheden die er zijn. Ook gaan we ervoor zorgen dat in de organisatie ambtenaren beschikbaar zijn die deze bewoners en ondernemers helpen bij het zetten van verdere stappen”, zo belooft de werkgroep.

Ambtenaren, raadsleden en collegeleden moeten beter bereikbaar en zichtbaar worden voor de burger, oftewel echt contact. Deze manier van werken moet meer momenten gaan opleveren waarop bewoners, ambtenaren en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over uitdagingen en plannen, zowel digitaal als fysiek.

Tot slot zullen pilots in de wijk anders worden opgezet. “We gaan op zoek naar pilotprojecten waarin we een straat, buurt of wijk vanaf het begin laten meedenken over een bepaalde uitdaging of initiatief en waarin de bewoners samen bepalen hoe het budget daarvoor gebruikt gaat worden”, zo besluit de werkgroep.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button