Aflossing voor Helderse hulp bij overstromingen

Den Helder – De NRV Eenheden, waaronder die van Reddingsbrigade Den Helder, keren terug naar Nederland na de hulpverlening bij de overstromingen in België. Dat betekent niet het einde van de hulp, want de redders worden afgewisseld door nieuwe leden van de brigade.

De eerste ploeg van Reddingsbrigade Den Helder zal na een inzet van 36 uur worden afgelost in Maastricht door een tweede ploeg die nu vanuit Den Helder onderweg is om bijstand te verlenen bij de dijkbreuk te Meerssen in Zuid-Limburg.

Ook leden van de Helderse politie verlenen ondersteuning in de rampgebieden. Zij begonnen vrijdagochtend in Roermond en eindigden de dag in Venlo.

Exit mobile version