Kop van Noord-Holland

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – De handtekening onder de “H2 in Agri Deal” is gezet op 15 juli 2021. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen. Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio NHN en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.

Het collectief wil inzetten op de ontwikkeling van pilots en praktijktoepassingen van waterstof in de agribusiness in Noord-Holland Noord. Zodat de kennis over de toepassingsmogelijkheden vergroot wordt en de basis gelegd wordt voor een waterstofketen.

De regiodeal zet in op het realiseren van een waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland. De agribusiness is daarbij in beeld gekomen als sector waar zowel mogelijkheden zijn voor opwek van waterstof, als de toepassing daarvan. Zo kan het dienen als vervanging van diesel bij tractoren en zwaar transport, de rol van aardgas overnemen en knelpunten in het elektriciteitsnetwerk wegnemen. Daarnaast kan bij overproductie van zonne- en windenergie, deze energie gebruikt worden om waterstof van te produceren. Om zo tijdelijke opslag van energie mogelijk te maken. Zo worden pieken en dalen in de opwek en afname van energie beter opgevangen. ONHN, NEC en GPNHN willen samenwerken om deze mogelijkheden voor ondernemers concreet te maken.

Nieuwe antwoorden
Ondernemers zien waterstof nu wel als interessant alternatief, maar zijn op zoek naar zekerheid, kennis en ervaring, voor zij in willen stappen. Er is nu nog geen infrastructuur voor het leveren van waterstof, er is nog vrijwel geen praktische kennis in de agribusiness en het aanbod van machines dat op waterstof kan draaien is nog beperkt. Door het organiseren en uitvoeren van praktijkonderzoek en pilots, waarin praktijkervaring en kennis opgedaan wordt, willen ONHN, NEC en GPNHN de introductie van waterstof in de agri versnellen. Vanuit hun eigen expertises en netwerken zoeken zij daar waardevolle partners bij.

Een voorbeeldproject waar het consortium nu aan werkt is het realiseren van een pilot van waterstofproductie naar gebruik in tractoren op het land. Hierbij wordt d.m.v. de waterstofmolen van Hygro (op de TNO-testsite in Wieringermeer) de waterstof lokaal opgewekt. Deze waterstof wordt via Avia-Marees afgezet en ingezet in de EOX tractor van H2Trac. Loonbedrijf Sturm-Jacobs en agrarisch onderzoekcentrum Vertify zijn in beeld om de toepassing van de tractor in de praktijk te toetsen.

Testbed
Na de start van het pilot project willen ONHN, NEC en GPNHN verder doorpakken. Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN: “De agribusiness in Noord-Holland Noord is ontzettend innovatief, een voorlopende positie in de toepassing van waterstof past daar prima bij. We zien nu al veel ondernemers die staan te popelen om aan de slag te gaan met waterstof. Wel is een integrale aanpak noodzakelijk: de infrastructuur en regelgeving moeten op orde zijn, ondernemers moeten kennis en ervaring hebben en zekerheid over de betrouwbaarheid van de machines en levering. Bovendien is van belang dat er ook personeel beschikbaar is dat de nieuwe machines en infrastructuur kan onderhouden. Met de samenwerking met ONHN en NEC kunnen we dit organiseren. We bundelen de benodigde kennis en netwerken om samen de regio als testbed voor toepassingen van waterstof in de agribusiness neer te zetten, en de energietransitie binnen deze sector te versnellen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button