Den Helder

Behoorlijk Bestuur wil herinvoering schooltandarts

Adverentie

De fractie van Behoorlijk Bestuur meent dat herinvoeren van de schooltandarts in Den Helder wenselijk is. Sinds augustus 1980 is de schooltandarts voorziening wegens bezuiniging en een zichtbare/meetbare verbetering van het mondverzorgingspeil in onze regio opgeheven.

“Vroeger bestond de schooltandarts”, begint Sylvia Hamerslag haar verhaal. “Dit was bedoeld om kinderen uit gezinnen die niet naar de tandarts gaan te bereiken. Laatst was landelijk in het nieuws dat het aantal kinderen dat momenteel daadwerkelijk naar de tandarts gaat steeds verder aan het dalen is. Nu wordt ingezet om, via een brief van de zorgverzekeraar aan ouders van deze kinderen, kenbaar te maken dat hun kind(eren) recht hebben op gratis mondzorg. Dit met als doel de ouders te motiveren hun kind(eren) alsnog mee naar de tandarts te nemen.”

Voor Behoorlijk Bestuur gaat dit niet ver genoeg. “Er wordt een te positief effect aan deze brief gekoppeld. Een dergelijke brief wil volgens ons niet direct zeggen dat ouders deze brief ter harte nemen en actie ondernemen.” Behoorlijk Bestuur ziet het als een taak van de gemeente om kinderen van jongs af aan te begeleiden in een goede mondverzorging. “Het herinvoeren van de schooltandarts zou hierin dan ook wenselijk zijn.”

Opties
BB wil dat twee opties worden onderzocht. Optie 1: Een (aantal) lokale tandartsen op scholen uitnodigen om tijdens schooltijd controles uit te voeren, behandelplan op te laten stellen en hierop verder actie(s) te ondernemen richting de ouders. Dit kan puur informeren zijn, maar ook een lijst van beschikbare tandartsen te leveren. Optie 2 gaat uit van het ieder half jaar op school laten komen van een ‘Dental Car’.

De fractie wil onderzocht hebben welke kosten dit alles met zich meebrengt voor de gemeente, school en verzekeraars. De kosten van personeel, vervoer en inzet voertuig kan via het sociaal domein bij de gemeente worden neergelegd, of bij de scholen zelf. De uit te voeren verrichtingen / behandelingen vallen onder de zorgverzekering.

Behoorlijk Bestuur is voornemens hierover in de gemeenteraad van 7 oktober 2019 een motie in te dienen.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button