Den Helder

Geen dierenbegraafplaats in Den Helder

Advertentie:

De gemeente Den Helder neemt geen initiatief voor het realiseren van een dierenbegraafplaats. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. De fractie van Behoorlijk Bestuur had eerder verzocht de mogelijkheid te onderzoeken.

“Na onderzoek en kijkend naar onderstaande argumenten achten wij het niet verstandig op de algemene begraafplaats een deel voor dieren te bestemmen. Ook zien wij het niet als taak van de gemeente een dierenbegraafplaats te financieren en te exploiteren”, aldus het college.

Op dit moment is er nog geen begraafplaats voor dieren in Den Helder. Voor zover de gemeente heeft kunnen nagaan zijn tot op heden ook geen verzoeken bekend om dieren (separaat) te begraven. De algemene begraafplaats is een begraafplaats voor mensen van alle geloven. In de “Beheerverordening Algemene Begraafplaats Den Helder 2014” en het daaraan gerelateerde Uitvoeringsbesluit, is voor een ieder helder geregeld wat op deze begraafplaats mogelijk is. “Dit geeft rust en zorgt voor respect naar zowel de overledenen als de rechthebbenden. Expliciet is in de Beheerverordening opgenomen dat geen honden op de begraafplaats mogen komen en er geen dieren mogen worden begraven. Het is dus denkbaar dat er bezwaren komen wanneer er een dierenbegraafplaats komt binnen de grenzen van de algemene begraafplaats. De aanleg, het beheer en onderhoud van een dierenbegraafplaats behoort niet tot de kerntaken van de gemeente. Er is geen wettelijke verplichting tot het bieden van een mogelijkheid voor het begraven van dieren.”

Argumenten

  • Het realiseren van een dierenbegraafplaats zal leiden tot een verzoek voor een extra ingang. Dan is het niet nodig om met overleden dieren over de begraafplaats te lopen. Ook levende dieren hoeven dan niet met hun eigenaren via de hoofdingang van de algemene begraafplaats. Een extra ingang betekent ook extra parkeervoorzieningen en er zal beplanting moeten worden verwijderd. De gemeente schat de kosten op ca. 30.000 euro.
  • Met deze aanpassingen kunnen dieren niet vóór 2021 dieren begraven worden op de voorgestelde locatie. Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen dienen de Beheerverordening Algemene Begraafplaats en het Uitvoeringsbesluit (inclusief de procedure tot inspraak en vaststelling) aangepast te worden.
  • Gezien de gevoeligheden op een begraafplaats, de vereiste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid alsmede de aansprakelijkheid van de gemeente, moet de verantwoordelijkheid bij een koppeling met de algemene begraafplaats bij de gemeente blijven en kan niet zomaar bij anderen ondergebracht worden (bijv. vrijwilligers). Met het onderbrengen van een dierenbegraafplaats op de algemene begraafplaats, krijgt de beheerder deze taak erbij.
  • Gezien de huidige bezetting van het gedeelte van de begraafplaats dat in 2005/2006 aangelegd is, lijkt een initiatief voor de aanleg van een dierenbegraafplaats op de korte termijn te rechtvaardigen, maar kan ook voor problemen zorgen op de langere termijn. Mocht echter na een paar jaar blijken dat er onvoldoende dieren begraven worden, kan het overigens jaren duren voor dit gedeelte weer voor andere doeleinden ingezet kan worden.
  • Uit contact met andere dierenbegraafplaatsen is gebleken dat het aantal begrafenissen van dieren (net als bij mensen) terugloopt. Een dier begraven kost ca.€ 500,-. Men kiest uit kostenoverweging eerder voor crematie. De beheerder van dierenbegraaflaats ‘De Stille weiden’ in Berkhout heeft aangegeven niet gelukkig te worden als in Den Helder een dierenbegraafplaats wordt gerealiseerd. Zij begraven dieren vanuit de wijde omgeving en men is bang dat het aantal begrafenissen dan nog meer terugloopt.
  • De maatschappelijke behoefte aan een dierenbegraafplaats is voorstelbaar, maar of er in Den Helder – mede gezien de bestaande mogelijkheden in Noord-Holland – genoeg animo voor is, is niet bekend. De verwachting is dat de kosten hoger zullen uitvallen dan de opbrengsten.

Mocht een ondernemer of een vrijwilligersorganisatie ruimte zien om elders in de gemeente zelf een dierenbegraafplaats te exploiteren, dan kunnen zij met de gemeete in gesprek om te bekijken hoe zij hen kan faciliteren in procedures en ruimtelijke ordening.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button