Den Helder

Gezamenlijke aanpak om armoede te bestrijden

Den Helder staat landelijk in de top vijf van regio’s waar de armoede onder inwoners het grootst is. Ruim één op de drie huishoudens leeft op of onder de armoedegrens. En dat is onacceptabel, volgens de initiatiefnemers van Financieel Fit Den Helder. Door krachten te bundelen in het initiatief Financieel Fit Den Helder en een gezamenlijke aanpak, willen zij bijdragen aan twaalf procent armoedereductie in 2021.

“Armoede is een erkend probleem in Den Helder, de politiek heeft dit inmiddels hoog op de agenda gezet. Elke organisatie krijgt er op een bepaald moment mee te maken. Terwijl de oplossing niet altijd ver weg hoeft te liggen. Soms ligt de oplossing binnen handbereik, maar moet de hulp wel geboden worden”, vertelt Karin van Harteveld, Directeur Vermogensmanagement bij Rabobank Noord-Holland Noord, een van de initiatiefnemers van Financieel Fit Den Helder.

Gezamenlijk
Niet enkel de gemeente hoeft die kar te trekken, vond Karin. Ze heeft de samenwerking gezocht met verschillende mensen en organisaties die zich inzetten voor het maatschappelijk belang van Den Helder: Scholen aan Zee, Kopwerk, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Helderse Uitdaging, SKDH, Omring, Woningstichting Den Helder, GGD, de gemeente Den Helder, Druktemaker en ZONH. “We merkten dat het onderwerp iedereen raakt. We erkennen ook allemaal het probleem, maar proberen daar op eigen kracht binnen onze eigen organisatie oplossingen voor te vinden. Wat als we dat nu eens in gezamenlijkheid met elkaar proberen?”

“Nu kennen we onze cliënten alleen op het levensgebied waarop wij met deze cliënt werken. Het totaalplaatje van die persoon of dit gezin in armoede ontbreekt”, vervolgt Karin. “En dat bemoeilijkt het bieden van een structurele en langdurige oplossing voor de situatie waar cliënten zich in bevinden. En soms is er ook iets anders nodig dan wat we gewend zijn te doen. Binnen het netwerk Financieel Fit Den Helder, waar we met twaalf organisaties de krachten hebben gebundeld, benutten we elkaars denk- en daadkracht en ondersteunen we tegelijkertijd organisaties bij het ontwikkelen van een aanpak die het verschil kan maken”.

Voorkomen en versterken
De focus binnen de aanpak van Financieel Fit Den Helder ligt op preventie en vroegsignalering. “Dat doen we in kleine stappen, met regie en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en gericht op het (weer) perspectief en uitzicht bieden”, aldus Karin. “Investeren in het bestrijden van armoede rendeert. Zowel in het welzijn van mensen als in kostenbesparing. Hoe mooi is het als we in een samenleving kunnen leven waarin mensen financieel fit en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van mensen zelf en van hun veerkracht. En wanneer nodig geven we een steuntje in de rug of bieden we gerichte hulp.”

Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken de initiatiefnemers armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan. Met elkaar investeren zij in initiatieven die de financiële en maatschappelijke redzaamheid in onze stad gaan vergroten. En gebruiken zij het gedeelde netwerk van Financieel Fit Den Helder ook om eerder te signaleren of mensen in financiële nood verkeren. Zo kan het netwerk zich steeds verder uitbreiden en zetten steeds meer mensen en hun organisaties de schouders onder het samen teweegbrengen van een verandering: van genezen naar voorkomen.

Initiatieven
Er gebeurt al veel op gemeentelijk en landelijk niveau als het gaat om armoedebestrijding en het vergroten van financiële redzaamheid. Financieel Fit Den Helder wil juist inspringen op kansen die nu nog niet benut worden en tegelijkertijd nieuwe kansen signaleren en oppakken. Dat doen ze lokaal, maar sluiten ook zeker aan bij landelijke initiatieven en hulpbronnen als ‘Moedige Dialoog’. In Den Helder start het netwerk met drie initiatieven: een website financieelfitdenhelder.nl, een Financieel Fit Team en een Financieel Fit Centrum. De site is vanaf 17 oktober – wereldarmoededag- te bezoeken, nog dit jaar gaat het eerste Financieel Fit Team op pad om mensen met financiële problemen te helpen en in het voorjaar van 2020 openen de deuren van het Financieel Fit Centrum.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button