Den HelderPolitiek

B&W: Openbare toiletvoorzieningen op orde

Den Helder – Diverse moties van meerdere partijen tijdens de behandeling van de Kadernota hebben ervoor gezorgd dat het college van B&W de gemeente heeft aangemeld voor de app HogeNood. B&W geeft wel aan dat het aanmelden van openbare toiletten een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft van bedrijven en organisaties, die zich hiervoor moeten laten registreren op de bewuste app.

Verder geeft het college aan de norm van de Maag Darm Leverstichting te volgen. Deze stichting zou graag zien dat om de 500 meter een toegankelijk en schoon openbaar of opengesteld toilet in het centrum van een stads- of dorpskern en bovendien in drukke voetgangersgebieden is. Daarnaast dienen er ook voldoende toiletten in verblijfsgebieden als parken en recreatiegebieden te zijn.

Binnenstad
Volgens het college beschikt de binnenstad van Den Helder over voldoende opengestelde semiopenbare toiletten. “Deze toiletten zijn gesloten als het gebouw gesloten is. Het winkelhart ligt bijvoorbeeld vrijwel geheel binnen 500 meter afstand van de openbare bibliotheek aan de Keizersgracht. Deze bibliotheek heeft ruime openingstijden, maar is op maandagochtend, zaterdagavond en zondag gesloten.”

Voor het winkelend publiek is het aantal voorzieningen afdoende, zo meent B&W. Wel zou een opengesteld toilet in de Keizerstraat een welkome toevoeging zijn. “Al eerder zijn hiertoe de mogelijkheden onderzocht in combinatie met een toiletvoorziening voor de marktondernemers. Uiteindelijk is deze voorziening er gekomen, maar alleen voor de marktondernemers. Wij onderzoeken opnieuw of de ondernemer bereid is de voorziening breder beschikbaar te stellen, eventueel tegen vergoeding”, zo meldt B&W, die toevoegt dat de bedrijven en organisaties die hun toilet beschikbaar stellen te herkennen zijn aan de HogeNoord app. “Op basis van vrijwilligheid kan de zichtbaarheid via een sticker op deur of raam worden vergroot, maar digitale informatievoorziening heeft onze prioriteit.”

Willemsoord
In het uitgaansgebied Willemsoord zijn in de horecagelegenheden voldoende voorzieningen voor de bezoekers. Voor het uitgaanspubliek en ander publiek na sluiting van de horeca is wel sprake van een knelpunt met alleen het urinoir aan de Keizersgracht als enige beschikbare openbare voorziening.

“De kosten van realisatie en exploitatie van een vrijstaande 24 uur toegankelijke toiletvoorziening achten wij in relatie tot het gewenste effect echter te hoog. Een dergelijke voorziening op Willemsoord heeft voor het winkelend publiek geen meerwaarde, terwijl het knelpunt op Willemsoord niet wordt opgelost met een dergelijke voorziening in het winkelcentrum.” Willemsoord treft wel tijdelijke voorzieningen, zoals de plaatsing van toiletunits, wanneer veel uitgaanspubliek wordt verwacht zoals bij evenementen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button