Den HelderZakelijk

Ziekenhuis behoort tot de besten van het land

Den Helder – Uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier, naar de “Beste ziekenhuizen van Nederland”, zijn dertien winnaars gekomen. Een daarvan is de Noordwest Ziekenhuisgroep. “Net als de twaalf andere winnaars heeft Noordwest een eindscore van 4 bolletjes. Daarmee zijn we het beste ziekenhuis van Noord-Holland. Vorig jaar scoorde Noordwest met een eindscore van 3 bolletjes ook bovengemiddeld. We scoren op drie van de vier losse onderdelen bovengemiddeld. Alleen het onderdeel ‘Wachttijden’ ligt (iets) onder gemiddeld”, zo laat de organisatie weten.

Zoals elk jaar worden ziekenhuizen beoordeeld op de volgende onderdelen:
– Patiëntgerichtheid: dienstverlening aan de patiënt (van praktische service tot voorlichting over ingrepen) en wachttijden
– Medische zorg: veiligheid (wat doet het ziekenhuis om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden) en effectiviteit (het leveren van nauwkeurige en juiste zorg op basis van wetenschappelijke richtlijnen)

Geen ranglijst
Elsevier benadrukt dat dit geen ranglijst is, maar dat het laat zien in hoeverre een ziekenhuis afwijkt van het landelijk gemiddelde. Dit jaar is er geen enkel ziekenhuis dat zowel op Patiëntgerichtheid als op Medische zorg maximaal scoort. De volgende ziekenhuizen hebben net als Noordwest wel de maximale vier bolletjes: Meander Medisch Centrum, Rijnstate, Van Weel-Besthesda Ziekenhuis, Sint Anna Ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis&Vlietland, Zuyderland Medisch Centrum, Antonius Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Elsevier heeft ook gekeken naar de financiële stabiliteit van de ziekenhuizen. Voor de korte termijn krijgt Noordwest 2 van de 3 sterren, voor de lange termijn 3 van de 3 sterren. Het totaaloordeel is 3 van de 4 sterren, gelijk aan vorig jaar. Elsevier maakt hierbij de aantekening dat de financiële situatie stabiel is als een ziekenhuis 3 of 4 sterren heeft.

Indicatoren
Voor de publicatie heeft Elsevier 392 indicatoren geselecteerd die door bureau SiRM zijn geanalyseerd. Dit zijn zowel indicatoren van de IGJ als het Zorginstituut Nederland, verslagjaar 2019. Voor de wachttijden zijn gegevens gebruikt die Mediquest verzamelt voor de overheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button