Kop van Noord-Holland

Bezoekerscentra waddengebied slaan handen ineen

Adverentie

Regio Noordkop – De bezoekerscentra in het waddengebied gaan nauwer samenwerken. Dit is onlangs besloten door de acht centra op de Waddeneilanden en langs de waddenkust, die zich bezig houden met de natuur en cultuur van Waddenzee Werelderfgoed. Met elkaar weten ze meer, kunnen ze meer en bereiken ze meer. Dat is het idee achter de samenwerking.

De samenwerkende bezoekerscentra zijn:

De Helderse Vallei
MuzeeAquarium Delfzijl
Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog (in oprichting)
Zeehondencentrum Pieterburen
Stichting Texels Museum (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren, Oudheidkamer)
De Noordwester
Informatiecentrum Het Baken
Stichting Amelander Musea

De centra weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van kennisuitwisseling en willen dat verder uitbreiden. Daarnaast is het belangrijk om samen op te trekken richting partijen zoals fondsen en de politiek. Met gezamenlijke belangenbehartiging als uitgangspunt. De bezoekerscentra komen regelmatig bij elkaar en nemen per toerbeurt het voorzitterschap op zich. Tot november 2022 is Stichting Texels Museum het aanspreekpunt voor de samenwerkende centra.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button