GR2022HK

Eerste verkiezingsprogramma klaar: Jongerenpartij Hollands Kroon wil bindend referendum

Hollands Kroon – De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komen met rasse schreden dichterbij en het eerste verkiezingsprogramma is inmiddels gepubliceerd. Jongerenpartij Hollands Kroon bijt het spits af. De partij van Willem Bood wil zich inzetten voor betaalbaar wonen, veiligheid en zorg, maar ook voor het realiseren van een ziekenhuis binnen de gemeente en het instellen van een bindend referendum.

Bij een bindend referendum krijgen inwoners de kans te stemmen over politieke kwesties, waarbij de uitkomst ook daadwerkelijk het beleid bepaalt. Dit gaat dus verder dan een raadgevend referendum, waarbij de uitkomst enkel gebruikt wordt als richtlijn voor het bestuur. In zekere zin doet de gemeente Hollands Kroon dit via de website denkmee.hollandskroon.nl. Volgens De Jongerenpartij moeten inwoners bij belangrijke beslissingen zoals de huisvesting van arbeidsmigranten, de discussie rondom datacenters en zwembaden, zelf de keuze maken.

De partij wil met projectontwikkelaars afspraken maken over de bouw van voldoende huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor de jongeren. Daarnaast moet worden ingezet op het verbeteren van de voorzieningen in de verschillende kernen, dat is namelijk veel te laag. Ook moet er extra aandacht komen voor veiligheid en de zichtbaarheid van de wijkagent. De Jongerenpartij kiest voor zonne-energie en wil dat er een eind komt aan de datacenters van Google en Microsoft. Het klimaat voor kleinschalige ondernemingen moet juist verder verbeterd worden.

Een ziekenhuis in Hollands Kroon
Een opvallend punt in het verkiezingsprogramma is de visie op de zorg. De Jongerenpartij wil allereerst dat de toegang tot de door de gemeente verleende zorg laagdrempelig is. Iedere inwoner moet weten waar zij met een hulpvraag terecht kan. Daarnaast wil de partij zich inzetten voor het realiseren van een ziekenhuis in Hollands Kroon: “Premier Rutte van de VVD heeft 9 ziekenhuizen laten sluiten in Nederland met alle gevolgen van dien. Operaties moeten worden uitgesteld, wat als gevolg kan hebben dat er onnodig mensen kunnen sterven. De miljarden die bespaart zijn bij deze ontmanteling van de zorg zijn bij minder belangrijke ontwikkelingen uitgegeven”, zo valt te lezen in het programma.

Het volledige partijprogramma is te downloaden op de website van De Jongerenpartij.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button