Den Helder

Het Taalhuis helpt al vier jaar laaggeletterden in Den Helder

Den Helder – Maar liefst negen procent van de inwoners tussen de 15 en 65 jaar oud in Den Helder is laaggeletterd, aldus Stichting Lezen en Schrijven, die een presentatie gaf in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Onder ouderen is dit percentage nog hoger, waardoor het totale aantal naar schatting op ongeveer 6300 uitkomt. Al vier jaar lang zet het Taalhuis zich in om deze aantallen terug te dringen.

Het kost de samenleving veel, laaggeletterdheid. Laaggeletterden zijn twee keer zo vaak inactief en werken minder vaak. Bij deze groep is ook de gezondheid kwetsbaarder, omdat zij het lastiger vinden om medische informatie tot zich te nemen. Taalproblemen zijn daarnaast de oorzaak van één op de tien zware ongelukken in de procesindustrie en de kans dat iemand afhankelijk is van een uitkering is drie keer zo groot wanneer hij of zij laaggeletterd is. Reden genoeg dus om deze mensen te willen helpen.

Passende hulp
Dat doet het Taalhuis door mensen te verwijzen naar passende hulp. Diverse aangesloten partijen kunnen op verschillende manieren helpen. Het UWV, de GGD, de Bibliotheek, maar ook het Internationaal Vrouwen Centrum bijvoorbeeld. Alle hulp is lokaal en gratis. Vrijwilligersorganisatie Humanitas is momenteel hard opzoek naar ’taalmaatjes’ die specifiek mensen willen helpen voor wie Nederland niet de moedertaal is. Het Taalhuis richt zich enkel op mensen met de Nederlandse nationaliteit. Voor personen die nog in het inburgeringstraject zitten zijn andere voorzieningen.

Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling op dinsdagavond werd een update gegeven over de vorderingen van het Taalhuis. De aanmeldingen zijn sinds de opening in 2017 relatief stabiel gebleven. Ongeveer 100 per jaar. Dat is natuurlijk maar een klein percentage van de gehele doelgroep. Maria Sabel van Stichting Lezen en Schrijven, die de presentatie voor de gemeenteraad verzorgde, gaf aan blij te zijn met het feit dat het aantal mensen dat zichzelf aanmeld bij het Taalhuis lijkt toe te nemen. Mensen die willen helpen bij het Taalhuis kunnen zich aanmelden via de website.

(Digi)Taalhuis
Onderdeel van het Taalhuis is ook de digitale vaardigheid van de inwoners verbeteren. Iets waar Frans Klut van D66 zich al langer zorgen maakt. Ouderen ‘ontletteren’ als het ware, wanneer zij ouder worden. De snelle ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen maakt dat sommige senioren daarom niet meer kunnen meekomen. In de bibliotheek bevinden zich daarom ook computers waarop geoefend kan worden met digitale vaardigheden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button