Hollands Kroon

Hollands Kroon staat Carbidschieten tijdens jaarwisseling toe

Hollands Kroon – Carbidschieten is in de gemeente Hollands Kroon tijdens de jaarwisseling 2021-2022 ‘onder voorwaarden’ toegestaan. Wie dit wil doen moet wel 30 dagen vóór de jaarwisseling een melding bij de gemeente maken. Dit is dus uiterlijk op 1 december. Ook gelden bij het carbidschieten de actuele coronaregels. Dit kan betekenen dat het terrein met hekken afgesloten moet worden en de QR-code moet worden gecontroleerd.

Carbidschieten is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alleen toegestaan op oudjaarsdag 31 december 2021 vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 2022 2.00 uur ’s nachts. Een vergunning is niet nodig, een melding wel.

Bij het aanleveren van de melding moet een kaart van de locatie van het terrein worden ingediend en een melding van het aantal personen dat gaat carbidschieten. Op de kaart moet de schootrichting worden aangegeven en er moet schriftelijk toestemming zijn van de eigenaar van het terrein waar het schieten plaatsvindt.

Geldende regels
– Vaten hebben een inhoud van maximaal 50 liter.
– De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal zoals een voetbal of plastic zak.
– Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
– U schiet niet richting openbare wegen of paden.
– U schiet niet in de richting van woningen of gebouwen.
– De locatie waar carbid wordt geschoten, ligt minimaal op 75 meter afstand van gebouwen en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of gebouwen met dieren.

Samen met de politie controleert de gemeente of de regels worden nageleefd. Er wordt gecontroleerd op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar, gaat de gemeente hierop af. “We spreken organisatoren en schutters aan die zich niet aan de regels houden. Als ze zich aan de regels houden, mogen ze verder. Als het nodig is, stelt de politie een proces-verbaal op of verwijst overtreders naar bureau HALT”, aldus de gemeente.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button