Den Helder

Financiële steun voor culturele verenigingen en buurthuizen

Adverentie

Den Helder – In verband met de corona-omstandigheden heeft de gemeente het Helders steunfonds ingesteld ter hoogte van twee miljoen euro. Het steunfonds is bedoeld om de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad zo veel mogelijk in stand te houden. Er zijn de afgelopen maanden, in aanvulling op de landelijke regelingen, al verschillende maatregelen genomen richting getroffen organisaties. Zo hebben onder meer de detailhandel en horeca, onderwijs, kinderopvang en professionele culturele organisaties financiële ondersteuning gehad.

Het college heeft op 15 december besloten nog twee aanvullende vergoedingen te verstrekken. Zo krijgen culturele verenigingen maximaal 1.000 euro uit het steunfonds voor misgelopen inkomsten en extra kosten wegens de coronacrisis. Daarbij krijgen de buurthuizen voor de tweede maal een financiële bijdrage: dit keer 3.000 euro per buurthuis om deze voorzieningen, die van belang zijn voor onze inwoners, te kunnen voortzetten.

Cultureel verenigingsleven
Den Helder heeft een rijk culturele verenigingsleven. Er zijn ruim vijftig verenigingen zoals koren, orkesten, dansgroepen en amateur theatergezelschappen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal signalen ontvangen dat deze organisaties, net als professionele culturele organisaties, moeite hebben om de financiële gevolgen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om gemiste inkomsten doordat optredens niet door gaan, maar ook om vaste (huur)lasten die doorbetaald moeten worden en extra uitgaven die er zijn vanwege de coronamaatregelen. Culturele verenigingen kunnen maximaal € 1.000,- uit het steunfonds krijgen voor misgelopen inkomsten en extra kosten wegens de coronacrisis. Via de website www.denhelder.nl/steunfonds kunnen culturele verenigingen vanaf 22 december 2020 tot en met 31 januari 2021 een aanvraag doen.

Wethouder financiën Kees Visser: “We zijn ons bewust van de nood waar veel verenigingen en buurthuizen in zitten. We willen hen de nodige ondersteuning bieden voor deze periode door ze een bijdrage te verstrekken uit het steunfonds. Voor culturele verenigingen hebben we een algemene vergoeding van € 500,- en een aanvulling van € 500,- wanneer verenigingen te maken hebben met doorlopende kosten van huur en energie. Ook buurthuizen krijgen extra geld. Met deze financiële bijdrage streven we ernaar om het culturele verenigingsleven en de buurthuizen zoveel mogelijk in stand te houden. Ze zijn immers belangrijke voorzieningen voor de inwoners van Den Helder. Daar maken we ons hard voor.”

Buurthuizen
Buurthuizen hebben in het begin van de coronacrisis al € 4.000,- ontvangen als bijdrage in de doorlopende vaste kosten. In de loop van dit jaar zijn buurthuizen weer geconfronteerd met sluiting. En met doorlopende lasten die niet op een andere manier kunnen worden bekostigd. Zij kunnen geen gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor doorlopende huisvestingslasten. Om de continuïteit van deze voorzieningen te kunnen bevorderen krijgen zij een aanvullende bijdrage van € 3.000,- per buurt-/dorpshuis en MFC.

Wethouder cultuur Heleen Keur: “Ik ben als wethouder cultuur buitengewoon trots op alle cultuur die er is in Den Helder. We hebben goede culturele basisvoorzieningen en prachtige musea. Ook zijn er vele culturele verenigingen op het gebied van onder meer muziek, zang en andere amateurkunst. Deze culturele verenigingen bestaan allemaal op eigen kracht en vormen de basis van het culturele leven. Met deze culturele regeling willen we ook hen in deze moeilijke coronatijden een ondersteuning geven. Zodat de culturele keten – van amateurs tot professionals – in stand wordt gehouden voor onze mooie stad.”

Bestaande regelingen
Naast de genoemde nieuwe regelingen kunnen inwoners van Den Helder ook een beroep doen op de al bestaande regelingen van de gemeente. Het gaat dan om regelingen zoals schuldhulpverlening en bijzondere bijstand voor mensen die het zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button