Den Helder

Huishoudelijke Hulp Toelage stopt

Den Helder – Voor inwoners was het mogelijk om gedurende een periode van maximaal twaalf weken inzet van huishoudelijke hulp aan te vragen bij een zorgaanbieder voor 5,00 euro per uur. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Den Helder in samenwerking met zorgaanbieders deze regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) uitgevoerd. Per 1 januari 2021 stopt deze regeling.

De regeling stopt omdat deze onvoldoende werd ingezet voor het doel waarvoor het was bestemd. Uiteraard blijven de al gemaakte afspraken gelden in het nieuwe jaar. Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor tijdelijke huishoudelijke hulp te doen bij de zorgaanbieders. Voor kortdurende hulp wordt verwacht dat mensen dit zelf vanuit het eigen netwerk, de omgeving of via particuliere hulp kunnen oppakken. Wanneer het niet lukt om zelf huishoudelijke hulp te organiseren kan dit worden gemeld bij de gemeente.

Het gaat om situaties waarin:
– Ontslag uit het ziekenhuis of instelling alleen mogelijk is als de schoonmaakondersteuning geregeld is. Bijvoorbeeld wanneer de hulpvrager acuut is opgenomen na een incident en er is sprake van een revalidatieperiode in verband met een lichamelijke aandoening.
– De lichamelijke beperking verslechtert als de huishoudelijk hulp niet direct wordt geleverd.
– Hulpvrager geen sociale omgeving heeft welke direct hulp kan bieden bij schoonmaakondersteuning.
– Mantelzorger uit valt of acuut moet worden ontzien.
– Er plotselinge uitval is van een ouder met jonge kinderen in een eenoudergezin of bij uitval van beide ouders.

Aanvragen
Spoedaanvragen worden gedaan door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of de hulpvrager of diens netwerk. Bij voorkeur worden deze aanvragen telefonisch gedaan zodat de dienstdoende consulent direct een gesprek kan voeren of een huisbezoek kan afleggen.

Bellen kan naar het telefoonnummer van Team Wmo via 14 0223 of mailen naar zorg@denhelder.nl.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button