Provinciale subsidie voor lokale rijksmonumenten

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 39 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder meer de Petrus en Paulus kerk in Den Helder (€ 46.936,-), het Knipscheerorgel in Wieringen (€ 38.000,-) en de Nederlands Hervormde kerken in Oudeschild (€ 100.373,-) en de Cocksdorp (€ 17.662,-) subsidie.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. Dit jaar zijn er 69 aanvragen ingediend, waarvan 39 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed.

Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam.