Cultuur/NatuurHollands Kroon

Stijgende kosten en cultuurverandering vragen aanpassing begraafplaatsen Hollands Kroon

Advertentie:

Hollands Kroon – Het aantal begrafenissen in Hollands Kroon is de afgelopen vier jaar sterk afgenomen. Zo valt te lezen in het raadsvoorstel voor de nieuwe verordening Lijkbezorgingsrechten. Opmerkelijk, want het sterftecijfer is in die periode juist toegenomen. De gemeente denkt dat meer mensen vanwege de kosten kiezen voor crematie, maar volgens uitvaartondernemers is er ook sprake van een cultuurverandering.

Het college wil een aantal tarieven flink gaan verhogen. Zo wordt het begraven en verstrooien van as twintig procent duurder. Ook het ruimen van graven en het bijzetten van as wordt met eenzelfde percentage verhoogt. Het is nodig, zegt de gemeente, want zoals met alles verhogen externe partijen hun prijzen. Omdat de tarieven voor grafrecht en onderhoud in Hollands Kroon al relatief hoog zijn ten opzichte van omliggende gemeenten worden de prijzen hier niet verhoogd.

“De kosten voor het begraven en het verlengen van het grafrecht blijken voor mensen een grote drempel te zijn”, zo oordeelt de gemeente. Ook uitvaartverzorger Jacqueline Keur-Hofkamp uit Wieringerwaard heeft dit gemerkt: “Begraven is duurder en kent ook een kostenaspect voor de lange termijn. Ik merk zeker dat mensen bij hun keuze rekening houden met gevolgen voor de nabestaanden. Ze willen kinderen niet opzadelen met de kosten en het onderhoud. Begraven was vroeger de norm, maar inmiddels is het een hele bewuste keuze geworden.”

Cultuurverandering
Mirjam Fasse is sinds een aantal jaar als uitvaartondernemer gevestigd in Van Ewijcksluis. Zij ziet geen directe aanleiding om te denken dat de afname van het aantal begrafenissen en asbestemmingen te maken heeft met de kosten. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie, maar dat heeft volgens haar vooral te maken met een cultuurverandering: “De wensen worden steeds diverser en dat is goed. Je wil natuurlijk dat iedereen kan doen wat bij hen past. Dat is steeds minder vaak begraven, maar vaker cremeren of iets anders.”

Keur-Hofkamp wijst er ook op dat er steeds meer opties zijn wat betreft het bewaren van de as. Cremeren is tegenwoordig misschien meer in trek, omdat nabestaanden bijvoorbeeld een sieraad kunnen laten maken van de as: “Bij cremeren bestond nog wel eens het gevoel dat je nergens heen zou kunnen om je dierbare te herdenken. Ook door zulke ontwikkelingen wordt er steeds vaker gekozen voor crematie.” Verder ziet de begrafenisondernemer de ontkerkelijking als drijvende kracht achter de cultuurverandering: “In de Biblebelt is begraven nog steeds de norm.”

Natuurbegraafplaats
Dat het aantal begrafenissen in Hollands Kroon afneemt kan ook te maken hebben met het feit dat niet alle vormen van begraven beschikbaar zijn. Volgens het college zijn de begraafplaatsen in de gemeente steeds minder geschikt voor alle wensen van nabestaanden. Fasse noemt een voorbeeld: “In Koedijk ligt sinds kort de eerste natuurbegraafplaats van Noord-Holland. Steeds meer mensen kiezen daarvoor.” Op een natuurbegraafplaats gaan de graven meer op in de natuur. Een graf wordt nooit geruimd en blijft dus voor altijd. Er staan geen traditionele grafstenen en de graven liggen verstrooid over het gebied.

In Hollands Kroon is er dus nog geen natuurbegraafplaats. Keur-Hofkamp vindt het een mooi idee, maar wijst ook op de obstakels wat betreft de ruimtelijke ordening: “Het betekent wel dat je een stuk grond voor de eeuwigheid reserveert als begraafplaats. Er kan nooit gebouwd worden. Ik geloof dat ze in Koedijk wel vijftien jaar bezig zijn geweest met de realisatie. Ik kan me voorstellen dat je daar als gemeente niet zomaar voor kiest.” Wel beaamt ze dat niet alle begraafplaatsen in Hollands Kroon de faciliteiten hebben die mensen graag zouden willen: “De grotere begraafplaatsen hebben ook een ruimte waar je mensen kunt ontvangen, maar in Wieringerwaard is dat bijvoorbeeld niet het geval.”

Toekomstbestendig
Het college geeft aan te willen onderzoeken hoe de begraafplaatsen in Hollands Kroon toekomstbestendig kunnen worden. Op een later moment wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd. Naast het uitbreiden van basisfaciliteiten kan de gemeente volgens Keur-Hofkamp ook kijken naar manieren waarop een begraafplaats voor nabestaanden een herdenkingsplek kan worden, ook wanneer iemand daar niet begraven ligt: “Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een columbarium, een urnenmuur. Zo faciliteer je de groeiende groep mensen die kiezen voor crematie.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button