Den Helder

Onderzoeksbureau brengt parkeervoorzieningen Den Helder in kaart

Adverentie

Den Helder – Den Helder, Julianadorp en Huisduinen kennen samen 42.000 parkeerplekken. Dat blijkt uit een capaciteitsmeting door onderzoeksbureau Trajan. Trajan werkt in opdracht van de gemeente aan een inventarisatie van de totale parkeerdruk voor zowel fiets- als autoverkeer.

De volledige onderzoeksresultaten zijn nog niet gepubliceerd. Wel verscheen er al een interview met de onderzoekers op het Mobiliteitsplatform. Stijn Raterink en Jasper Kors van Trajan vertellen daarin wat de aanleiding is geweest van het onderzoek en hoe de data wordt opgehaald: “We hebben het gebied in kleine, telbare stukjes opgedeeld. Op basis van die secties hebben we de parkeercapaciteit kunnen meten en een parkeerstrokenkaart gemaakt. Alle parkeervakken zijn nauwkeurig verwerkt, daaruit bleek dat er ongeveer 42.000 autoparkeervakken in het gebied zijn. Daarna hebben we de parkeerdruk gemeten met een mix van veldwerkers en scanvoertuigen.”

Hoewel de gemeente de onderzoekers in eerste instantie had gevraagd om een meting op de ‘hotspots’ is het volgens Trajan beter om wat auto parkeren betreft het gehele gebied te meten. Dat was in Den Helder nog nooit gedaan. Er is dan ook sprake van een zogenaamde nulmeting. Dat is volgens Raterink extra uitdagend omdat je niet weet hoeveel tijd een onderzoek in beslag gaat nemen. Toch vindt Trajan het juist leuk om gemeenten een eerste inzicht te bieden: “In Den Helder was dit het eerste gemeentebrede parkeeronderzoek, dat maakte dit wel bijzonder.” Over de vervolgstappen vinden gesprekken plaats.

Gebruiken voor parkeervergunningen
Op dit moment is Trajan nog bezig met dataverwerking. Beide onderzoeken, het fietsparkeeronderzoek en het autoparkeeronderzoek, zijn ongeveer tegelijkertijd uitgevoerd. Het fietsonderzoek heeft een kleinere omvang, namelijk enkel het stationsgebied. Daarbij is opgevallen dat het drukker was dan verwacht, ook tijdens een nachtelijke meting: “Kennelijk komen vrij veel mensen nog vanuit andere delen van de stad naar het stationsgebied”, aldus de onderzoekers. Het autoparkeeronderzoek kan in de toekomst onder andere gebruikt gaan worden voor parkeervergunningen. Het fietsonderzoek heeft inzicht in bezoekend publiek en kan gebruikt worden om fiets parkeren effectief in te zetten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button