Hollands KroonPolitiek

Wie mag straks een kleine windmolen plaatsen? Hollands Kroon werkt aan afwegingskader

Advertentie:

Hollands Kroon – Het wordt een delicaat proces denkt wethouder Robert Leever. Toch gaat de raad van Hollands Kroon de uitdaging aan. De intentie van het gemeentebestuur is om in het buitengebied kleine windmolens tot een hoogte van 22,5 meter toe te staan op eigen grond, maar welke voorwaarden daaraan gehangen worden is nog niet bepaald. Is het alleen voor agrariërs, of kunnen ook particulieren straks een molen kopen? Ook niet onbelangrijk: Op welke afstand van huizen mogen ze worden geplaatst?

Lizzy Buisman, adviseur energie bij de gemeente, deelde dinsdagavond via een presentatie de adviezen vanuit het ambtelijk apparaat. Buisman begon door de voordelen van de kleine molens te noemen: Zo is het financieel aantrekkelijk voor de eigenaar, is het duurzaam, zijn er weinig ruimtelijke beperkingen en weinig ruimtelijke bezwaren vanwege het beperkte formaat. Daarnaast is de procedure die gevolgd moet worden om een kleine windmolen te plaatsen vrij simpel: Omdat het gaat om energieproductie voor eigen gebruik is aansluiting op het net niet eens nodig. Op die manier voorkomen de molens tevens netcongestie.

Toch zijn er ook nadelen: Hoewel kleiner blijft er sprake van een mogelijk hinderlijke slagschaduw. Ook is er sprake van geluidsproductie. Op zestig meter afstand produceert de installatie ongeveer veertig decibel. Daarnaast kan een molen trillingen veroorzaken kan er schade worden veroorzaakt aan de vleermuizen- en vogelpopulatie. Het ambtelijk advies was om de molens op minstens dertig meter van woningen van anderen te plaatsen en zoveel mogelijk nabij de eigen bebouwing op het perceel. Als laatste waarschuwde Buisman ook voor het feit dat nieuwe regelgeving rondom windmolens mogelijk een negatief historisch sentiment in de Wieringermeer kan losmaken. Mogelijk zijn veel mensen daar wel klaar met windmolens.

Welke voorwaarden?
De gemeenteraad van Hollands Kroon lijkt overwegend positief te zijn over het toekomstige beleid. De vergadering dinsdagavond was slechts een eerste informerende bijeenkomst over het onderwerp. Toch deelden veel fracties al hun eigen visie. Henk van Gameren van LADA & Anders vindt de afstand van dertig meter erg weinig, zeker gezien de geluidsproductie op zestig meter. Sylvia Buczynski van de PvdA vroeg zich af waarom er niet ook gekeken wordt naar particulieren of collectieven van particulieren die een molen willen aanschaffen. Voor haar partij hoeft het recht niet beperkt te worden tot de agrariërs. Ook het CDA vroeg de wethouder hiernaar. Leever benadrukte dat het aan de raad is om de gewenste randvoorwaarden te stellen. Het college heeft volgens hem nog geen standpunt ingenomen. Op korte termijn volgt er een bredere inventarisatie van de wensen van de raad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button