Noord-Holland

Mijlpaal op de Noordzee: 5% van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd gebied

Noord-Holland – Nadat het Europese Parlement en de Europese Raad geen bezwaar hebben ingediend, gaan officieel maatregelen van kracht waardoor vijf procent van de Nederlandse Noordzeebodem effectief beschermd wordt tegen bodemberoering. Tot nu toe was dat slechts 0,3 procent. Volgens Stichting De Noordzee is hiermee een grote stap gezet richting een gezonde Noordzee waarin de natuur de ruimte heeft om te herstellen en te floreren.

De beschermingsmaatregelen gelden in drie ecologisch waardevolle mariene gebieden: de Klaverbank, de Centrale Oestergronden en het Friese Front. Deze gebieden, die een gezamenlijk oppervlakte hebben dat ongeveer even groot is als de provincie Drenthe, worden effectief beschermd: bodemberoerende visserij wordt verboden en hierdoor worden gevoelige zeebodemhabitats, zoals zandbanken en riffen, beschermd en krijgen ze ruimte om te herstellen. Bovendien worden bruinvissen en zeevogelsoorten beter beschermd.

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, is enthousiast: “Dit is een mijlpaal op de Noordzee en geweldig nieuws voor de natuur. Het gaat na decennia van menselijke activiteiten ontzettend slecht met de Noordzeenatuur en nu krijgt de natuur de kans om te herstellen en te bloeien. Deze vijf procent is een belangrijke, eerste horde op weg naar een écht gezonde Noordzee met een veerkrachtige natuur.”

Bescherming zorgt voor rust en ruimte voor de natuur
Veel waardevolle mariene gebieden bevatten essentiële en gevoelige habitats en kwetsbare voedsel- en broedgebieden voor bijvoorbeeld vissen en zeezoogdieren. Door toenemende menselijke activiteiten op de Noordzee staan deze ecologisch belangrijke gebieden zwaar onder druk en gaat de Noordzeenatuur sterk achteruit. Alleen door daadwerkelijke bescherming van de zeebodem krijgt de natuur in deze gebieden rust en ruimte om te herstellen.

Doeltreffende bescherming van mariene gebieden biedt meerdere grote voordelen. Allereerst versterkt het de biodiversiteit in zee. Daarnaast zorgt het voor gezonde visbestanden, wat gunstig is voor een duurzame visserij. Tenslotte helpt het in de strijd tegen klimaatverandering. In de zeebodem wordt namelijk koolstof vastgelegd en als de bodem door sleepnetten wordt beroerd, komt deze koolstof vrij en kan dit als CO2 in de atmosfeer belanden. Door maatregelen tegen bodemverstoring te nemen, blijft deze kwetsbare ‘carbon sink’ intact. Een gezond ecosysteem maakt de Noordzee dus weerbaar waardoor de mens ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de zee, zoals voor duurzame energiewinning en voedselwinning.

Komende jaren nog meer stappen zetten
Voor Stichting De Noordzee is het nieuws van 16 februari een belangrijke eerste stap. Maar er is nog een lange weg te gaan. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat in 2030 vijftien procent van de Nederlandse Noordzeebodem effectief beschermd moet zijn. Bovendien heeft Nederland zich in internationaal verband gecommitteerd aan de EU-biodiversiteitsstrategie en de afspraken van de COP15 Biodiversiteitstop voor sterkere mariene beschermingsmaatregelen.

Voor Wytske Postma is het dan ook duidelijk: “We zijn blij dat sinds vandaag vijf procent van de Noordzeebodem echt wordt beschermd, maar er is meer werk aan de winkel. We moeten de komende jaren nog meer stappen zetten om de Noordzeenatuur verder te beschermen en de ruimte te geven om te herstellen.”

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

8 reacties

 1. De opzet is, dat er geheel in overeenstemming met de plannen van WEF, er geen voedsel meer uit zee komt!

  1. geen voedsel van zee, geen voedsel van land, geen gas meer van zee, geen gas meer van land, enige straks mega dure import…. we gaan lachend failliet

 2. de heren van stichting de noordzee hebben weer een mooie toe komst visie ,ze leren het ook nooit , in de jaren 1970 is de schollen box ingevoerd , dat is een strook van 12 zee mijl evenwijdig met de kust en was bestemd om de vis stand te verhogen voor de duur van hooguit 5 jaar we zijn nu 2023 en de schollen box is er nu nog ,en bestemd voor natuur gebied . en we hebben het allemaal zien gebeuren . het is een dooie bende geworden , er zwemt bijna geen vis meer ,, maar de visserij zal wel weer de schuld krijgen , terwijl de platvis kotters hier al 20-30 jaar bijna niet meer vissen .

  1. De scholbox ja.

   Een gebied waar veel jonge schol rond zwom.

   Het werd afgesloten voor de visserij om de jonge schol veilig op te laten groeien.

   Paar jaar later was er geen vis meer.
   Alleen zeesterren; zeeanemonen en andere troep. Genoeg om de netten te laten scheuren. Maar omdat er geen vis meer zwemt; komen de kotters er ook niet meer.

   Achteraf bleek dat de bodemberoering agv het vissen met de boomkor het water troebel maakte. Dat troebele water gaf de jonge schol een gevoel van veiligheid.

   Toen er niet meer gevist mocht worden; werd het water helderder.
   En trok de vis (die men wilde beschermen!) weg.

   Ik ben benieuwd wat er straks tussen de windmolens te vangen valt.

   Ik gok op krabben.
   Die zullen genoeg te eten hebben als de trekvogels langs de kust trekken 😉

   Die halve zeearend zag er uit als een lekker hapje 😉

  2. De scholbox; ja.

   Er zwom veel jonge schol rond.

   Om die veilig op te laten groeien werd het gebied afgesloten voor visserij.

   Toen men de resultaten bekeek zag men genoeg zeesterren en zeeanemonen om de netten te laten scheuren – maar geen schol meer om op te vissen.

   Achteraf bleek dat het troebele water (agv de visserij met de boomkor) de schol een veilig gevoel gaf.

   Toen er niet meer gevist mocht worden, werd het water helder – en trok de vis weg…

 3. Zou dat nu goed nieuws voor de zeehonden of voor de strandvisser zijn. Of voor geen van beide? Ergens moet je wel beginnen natuurlijk maar wat is de beste plek, dat is de vraag.

Back to top button
%d bloggers liken dit: