Hollands KroonPolitiek

De Iepenhoeve breidt uit met dagopvang voor verstandelijk beperkten

Anna Paulowna – Op het terrein van camping De Iepenhoeve aan de Zuiderweg in Anna Paulowna wordt in de toekomst een kleinschalige woon-zorgvoorziening en dagopvang voor maximaal acht personen met een verstandelijke beperking gerealiseerd. Het college van B&W van Hollands Kroon heeft ingestemd met de plannen van het bedrijf. Om de woon-zorgvoorziening en dagopvang mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De recreatieve bestemming blijft ongewijzigd.

Op het perceel Zuiderweg 8 in Anna Paulowna is camping De Iepenhoeve gevestigd. De camping valt binnen het plangebied dat behoort bij het Bestemmingsplan‘Buitengebied 2006 gemeente Anna Paulowna. Het terrein van de camping heeft als bestemming ‘recreatieve doeleinden’. Ook is een bedrijfswoning aanwezig (en bestemd). Op het recreatieve deel van camping De Iepenhoeve mogen 29 campingplaatsen, maar geen stacaravans, aanwezig zijn.

De dagbesteding voor personen met een verstandelijke beperking is een maatschappelijke nevenactiviteit die nu in strijd is met het bestemmingsplan. Ondertussen staat de camping te koop. Een gegadigde heeft een principeverzoek ingediend om de mogelijkheden van dit perceel te bepalen. Het college heeft in de raadsvergadering van 20 augustus 2019 al besloten om medewerking te verlenen aan het principeverzoek. 

De initiatiefnemer heeft overleg gehad met de direct omwonenden. Zij hebben aangegeven geen bezwaar te  hebben. Ook de overige bewoners van de Zuiderweg zijn inmiddels op de hoogte van de plannen rond De Iepenhoeve en hebben positief gereageerd.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button