Hollands KroonPolitiek

Extra geld voor toezicht en handhaving op gastouderopvang

Anna Paulowna – Gemeente Hollands Kroon ontvangt vanuit het landelijke Gemeentefonds een extra bijdragen van € 5.500,- voor het verbeteren van toezicht op gastoudergezinnen en om meer aandacht te besteden aan het naleven van kwaliteitseisen.

Intensivering van het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang is voor gemeente Hollands Kroon belangrijk. B&W is van mening dat gastouderopvang een kwetsbare vorm van opvang is en de onderlinge verschillen in kwaliteit kunnen groot zijn. Landelijk gezien bleken gedurende geruime tijd te weinig middelen beschikbaar te zijn voor optimaal toezicht en handhaving binnen de gastouderopvang.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) en de Geneeskundige Gezondheidsdienst – Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (GGD GHOR NL) hebben een advies Intensivering Toezicht en Handhaving Gastouderopvang voor 2020 en verder ontwikkeld. De gestelde doelen zijn om beter zicht op de kwaliteit te krijgen en bovendien een impuls te geven voor het naleven van de kwaliteitseisen. Per 2020 is hiervoor structureel € 1,4 miljoen extra beschikbaar gesteld in het Gemeentefonds. Het aandeel voor gemeente Hollands Kroon bedraagt hierin € 5.500,-.

Flitsbezoeken
Bovengenoemde organisaties hebben B&W geadviseerd om het aantal te inspecteren gastoudergezinnen voor flitsbezoeken te verhogen en tevens aan te sturen op een kwaliteitsverbetering van de gastouderbureaus.

De wettelijke minimale verplichting toezicht op gastouderopvang is toezicht op minimaal 5% van de gastouders (steekproef van 5%-30% van het aantal gastouders in een gemeente). De steekproef van 5% is begroot in het regulier beschikbare budget voor toezicht kinderopvang. Dit verandert niet in 2020.

Hollands Kroon heeft nog niet eerder flitsbezoeken onder gastouders laten verrichten. GGD HN adviseert Hollands Kroon flitsbezoeken onder alle gastouders uit te voeren vanaf 2020. Hollands Kroon gaat vooralsnog uit van de minimale verplichting van 5% aan toezicht. Vanaf 2020 wordt het toezicht en handhaving via flitsbezoeken door de GGD geïntensiveerd. De extra beschikbare middelen uit het Gemeentefonds worden hiervoor ingezet.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button