Hollands KroonPolitiek

Werkgroep jongeren zoekt ondersteuning raadsleden bij evenement

Anna Paulowna – De werkgroep SPPJ (Stimulering Politieke Participatie Jongeren) zoekt raadsleden die hen in een activiteitenweek op scholen binnen de gemeente willen bijstaan bij het informeren van leerlingen over het werk dat de raad doet. De werkgroep is bijna een jaar bezig met elkaar en hoopt op een positieve bijdrage van raadsleden aan deze activiteitenweek die waarschijnlijk in oktober gaat plaatsvinden.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in mei 2019 de motie Stimulering politieke participatie jongeren raadsbreed aangenomen. Ondertussen is de werkgroep hard bezig uitvoering te geven aan deze motie. De werkgroep bestaat uit: Daan Pruimboom (voorzitter), Lars Ruiter (vicevoorzitter), Jan-Willem van der Klugt, Peter Meijer en Marjon Tolhuis. De werkgroep wordt ondersteund door Marisa Stegmeijer, Suzanne Bakker en Joke van der Plas.

Stand van Zaken 
De werkgroep is vier keer bij elkaar geweest om te brainstormen over de aanpak en planning van een evenement gericht op de doelgroep 16 tot en met 22 jarigen. Dit zijn ook jongeren die in 2022 voor het eerst gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds februari 2020 is Marisa Stegmeijer, vanuit de ambtelijke organisatie, aangesloten bij de werkgroep. Zij houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van mogelijkheden die werken bij de gemeente Hollands Kroon biedt.

Daarvoor is een programma-opzet die het traject van basisschool naar middelbare school en MBO/HBO beslaat. Toen de werkgroep met haar in contact kwamen, bleek dat alleen de laatste stap ‘besluitvorming’ nog ontbrak. “Dit is de kans om als ambtelijke organisatie en politiek samen op te trekken in het verlengde van elkaars ideeën. Nu ligt er de mogelijkheid om een totaalprogramma te bieden”, aldus de werkgroep.

Momenteel lopen er contacten met scholen en de gemeente Schagen, die met een soortgelijk traject bezig is. Ook bij Den Helder wordt geïnformeerd naar stappen die daar gezet zijn.

Raadsleden gezocht voor deelname
In overleg met de scholen is gekozen voor het organiseren van een totaal-evenement op verschillende dagen in de activiteitenweek die in oktober valt (waarschijnlijk de week voor de herfstvakantie). De activiteiten worden op elkaar afgestemd en afgesloten met een dag over de besluitvorming door de raad. Over de exacte invulling wordt volop nagedacht.

Om raadsleden hier bij te betrekken, vraagt de werkgroep hen na te denken over de eigen aanwezigheid tijdens deze activiteitenweek. “Uiteraard verwachten wij raadsleden op de dag die over de besluitvorming door de raad gaat, maar ook op andere momenten is hun inbreng zeer welkom”, aldus de jongeren uit de werkgroep. Wanneer het programma compleet is, zullen zij raadsleden met gerichtere verzoeken benaderen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button