Hollands KroonPolitiek

Eerste digitale raadsvergadering Hollands Kroon ‘rimpelloos’ verlopen

Anna Paulowna – Net niet de primeur als eerste digitale raadsvergadering met beraadslaging en besluitvorming in Nederland, maar de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft gedurende haar eerste digitale raadsvergadering, met op het eind meerdere stemrondes, gezorgd voor voortgang in het lokale politieke proces tijdens de coronacrisis. Vrijwel alle voorstellen konden rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad, waaronder de Kadernota Veiligheid 2020-2022, de wijziging van het bestemmingsplan voor camping Waddenzee in Westerland en het bouwen van vier villa’s op vier riante kavels aan de Westerweg in Nieuwe Niedorp.

De behandeling van de agendapunten was zonder meer serieus, inhoudelijk en goed te volgen voor raadsleden en belangstellenden. Bij de behandeling van de Kadernota Veiligheid 2020-2022 werd door meerdere partijen met nadruk gewezen op de paraaf over jeugd. “Ik lees vooral over maatregelen tegen overlast en criminaliteit door jeugd, maar ik mis de veiligheid voor de jeugd zelf. Wordt dit ook meegenomen? Zoals bijvoorbeeld loverboypraktijken en sexting”, aldus raadslid De Groot van de ChristenUnie.

Jeugd
Ook Onafhankelijk Hollands Kroon, bij monde van raadslid Pruimboom, stelde de nodige vragen bij het onderdeel jeugd in de Kadernota. “Het kopje ‘Wat gaan we doen’ bij jeugd. Ik vind dat een vreemde opmerking. Hebben we te maken met illegale bendes? Wat bedoelt het college met deze zin? Hoe groot is het probleem van jeugdgroepen of is het meer een proces van opgroeien?”

De portefeuillehouder, burgemeester Van Dam zelf, stelde gerust. “Veiligheid voor de jeugd zit ook in het voorstel. Gezondheid, eenzaamheid, suïcide, sexting, dat speelt allemaal mee bij onze aandacht voor de jeugd. Het gaat niet alleen over overlast van jeugd, maar ook om zorg voor de jeugd. Maar groot worden moet niet overslaan in overlast. In elke kern is een groep jongeren die overlast veroorzaakt. Het is belangrijk dat jongerenwerkers contact met deze groepen houden. Om jongeren te begeleiden, het goede pad op te sturen en ingrijpen als het misgaat”, aldus Van Dam.

Voorstel aangenomen
Ook over camping Waddenzee in Westerland waren kritische kanttekeningen. GroenLinks sprak over een raadselachtig raadsvoorstel (“Gaat het nu om 150 of 175 plaatsen”, aldus Peters) en raadslid Versluis van D66 had gehoopt op meer kwaliteit in het plan. “We hebben niets aan meer van hetzelfde”, aldus Versluis. Portefeuillehouder wethouder De Groot greep met succes in. “Verschraling? Daar is het college het niet mee eens. D66 wil nog meer kwaliteit. Maar dit al een langdurig proces. Het loopt sinds 2014 en is ingezet vanuit brandveiligheid. Naar de ondernemer toe is het geen goed idee. Hij wacht al zes jaar. Ik zou het niet eens durven vragen.” De raad besloot dat camping Waddenzee in Westerland heringericht mag worden om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Om hetzelfde aantal standplaatsen te kunnen behouden, mag de camping uitbreiden. Tevens mag de aanwezige horecafunctie worden uitgebreid.

De Westerweg in Nieuwe Niedorp wordt uitgebreid met vier villa’s op vier grote kavels. GroenLinks maakte zich met succes sterk voor het behoud van oude bomen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de kavels. Wethouder Groot zegde toe dit te regelen. Enig gemor binnen de raad was er voor de keuze van vier grote woningen, terwijl met het oog op de huidige woningmarkt met vraag naar starterswoningen en kleinere behuizing voor senioren er wellicht meer woningen op deze locatie hadden kunnen verrijzen. Maar dit particulier initiatief vond uiteindelijk toch bij een meerderheid van de raad goedkeuring en het voorstel werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

“Ben ik in beeld?”
Eén voorstel kreeg geen bijval van de gemeenteraad en werd verworpen. Op de Schelpenbolweg 33 in Slootdorp komt geen autoverkoopbedrijf. Menig raadslid was van mening dat een autobedrijf thuishoort op een industrieterrein dan wel bedrijventerrein en niet in een boerderij met agrarische bestemming. Ook de vraag hoe ver de grenzen moeten worden opgerekt om bedrijven in buitengebieden te huisvesten speelde mee. Verrommeling van het buitengebied werd het genoemd. Geen autobedrijf op de Schelpenbolweg 33 in Slootdorp.

Daar waar de behandeling van de ingebrachte voorstellen voorbeeldig en professioneel verliep, kwam tijdens de stemrondes na ruim drie uur digitaal vergaderen de lach en humor om de hoek kijken. Bij het uitbrengen van een digitale stem moet het raadslid herkenbaar in beeld zijn en bovendien luid en duidelijk te horen zijn. Uiteindelijk bleken vier stemrondes noodzakelijk waarbij alle 28 leden hun gezicht moesten laten zien en hun stem laten horen. “Ben ik in beeld?” Bij het ene raadslid verliep dat een stuk vlotter dan bij een ander. Een geduldige burgemeester, die terecht meerdere complimenten voor haar voorzitterschap mocht ontvangen, loodste alle raadsleden geduldig door de stemrondes heen. Wat bijna een uur duurde. “U moet even iets zeggen, dan komt u in beeld. En de camera aanzetten. En de microfoon ook.” Vergelijkingen met het stemmen tijdens het Eurovisie Songfestival werden gemaakt alsook met de klassieker ‘Ben ik in beeld?’ van Van Kooten en De Bie. “U bent in beeld en wij horen u”, klonk telkens weer uit de mond van Rian van Dam.

Even voor twaalven waren de laatste stemmen in de laatste stemronde geteld en werd kordaat (en waarschijnlijk ook een tikkeltje opgelucht) een eind gemaakt aan de eerste digitale raadsvergadering in Hollands Kroon. “Ik ben ontzettend trots op ons allemaal. Er is ook gestemd en het is rimpelloos verlopen. Ik wil iedereen daar hartelijk voor bedanken. Ook de portefeuillehouders en de ambtelijke bijstand. Volgende week gaan we op deze manier verder. Ik hef het glas. Voor nu een goede avond en ik sluit de vergadering.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button