Den HelderPolitiek

Bewoners woonwagencentra mogen toch stemmen over nieuwe buren

Adverentie

Den Helder – De bewoners van woonwagencentra in Den Helder hebben toch een vetorecht gekregen over de selectie van hun medebewoners. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsregels voor de toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen. Minimaal de helft van de huidige bewoners moet instemmen met het toetreden van een nieuwe buur. Het college wilde een dergelijke regeling eerst niet opnemen in het beleid, maar na een rechterlijke uitspraak en gesprekken met de bewoners is hier toch voor gekozen.

De selectieregels zijn al lang onderwerp van gesprek. De gemeente besloot voor het eerst beleidsregels op papier te zetten voor de standplaatsen aan de Korvetstraat en de GP Blankmanstraat, maar kwam er niet uit met de bewoners. Volgens het college zorgde de huidige werkwijze voor leegstand omdat de standplaatshouders alleen instemden met de vestiging van hun eigen familieleden en kinderen. Daarnaast zag portefeuillehouder Michiel Wouters ook principiële en bestuurlijke bezwaren: Zo was er volgens hem sprake van willekeur omdat er nergens iets was vastgelegd. Tevens merkte hij op dat bewoners van reguliere woningen ook niks te zeggen hebben over hun nieuwe buren.

De bewoners van de woonwagens aan de GP Blankmanstraat stapten naar de rechter en stelden dat met de gemeente is afgesproken dat zij wel degelijk mogen beslissen over wie er naast hen komt wonen. De rechter gaf de bewoners gelijk, maar het college gaf toen alsnog aan te werken aan nieuw beleid waarin dit ‘burenveto’ zou verdwijnen. Een bindend advies omtrent de toewijzing van standplaatsen zou simpelweg niet passen binnen het huisvestingsbeleid van de gemeente Den Helder. In plaats daarvan wilde de gemeente uitgebreide selectieregels vaststellen, waarbij op basis van familiebanden werd gekozen wie de vrijgekomen standplaats mag innemen.

Toch vetorecht
Het college heeft de nieuwe beleidsregels inmiddels al vastgesteld en wat blijkt: Het verzoek om een vetorecht voor de bewoners is toch gehonoreerd. De door de gemeente geopperde selectieregels zijn gebleven. Zo krijgen effectief kinderen van de huidige bewoners het eerste recht op een vrijgekomen plek. Daarna andere familieleden en pas als laatste mensen zonder binding met het centrum. Echter, wanneer deze persoon geselecteerd is mogen de huidige bewoners ook hun stem laten horen. Indien meer dan de helft van deze hoofdbewoners negatief oordeelt gaat het feestje niet door. Het college behoudt via een hardheidsclausule wel de mogelijkheid om af te wijken van dit beleid, wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Volgens wethouder Wouters is hiervoor gekozen na gesprekken met de bewoners. De uitkomst is een beleidsstuk waar beide partijen zich in kunnen vinden, aldus de wethouder. De politiek sprak zich eerder kritisch uit over de gang van zaken rondom het toewijzingsbeleid. Lokale partij Behoorlijk Bestuur stelde jaren geleden al vragen over de kwestie. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag is blij met de uitkomst en het vetorecht voor de bewoners, maar vindt het uiterst pijnlijk dat het zo lang heeft moeten duren: “Dit heeft voor enorm veel onnodige stress gezorgd bij de bewoners van het woonwagencentrum. Het kan niet zo zijn dat inwoners van Den Helder helemaal naar de rechter moeten gaan voordat het college haar afspraken nakomt.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

3 reacties

 1. Het is van de zotte dat je als woonwagenbewoner meer rechten hebt dan een gewone inwoner van deze stad, die maar moet afwachten wie er naast hem komt te wonen….. Niet te geloven dat deze afspraken over het ‘vetorecht’ ooit gemaakt zijn door de gemeente. Je kunt zo’n plek toch niet voor alleen leden van de eigen familie reserveren? Laat een woonwagenbewoner zijn huis naar elders rollen als hij het niet eens is met het toewijzingsbeleid.

  1. De gemeente heeft wel meer rare afspraken gemaakt. Zo hebben de omwonenden van de Kooyhaven ook een soort van vetorecht gekregen. Bepaalde bedrijven die zich daar willen vestigen, kunnen dat niet omdat de bewoners dat tegen houden. En containers mogen maar twee hoog worden gestapeld. De kooyhaven is niet helemaal voor niets nog steeds leeg.

  2. Ja ach… Zou jij willen ruilen?

   Ik niet.

   Laat die kampers het lekker zelf uitzoeken.

   Ik denk ook niet dat jij en ik ertussen zouden passen.

   Het is Tuindorp in het kwadraat: “ons kent ons”.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: