Den HelderPolitiek

Coalitie tevreden over programmarekening 2019

Adverentie

Den Helder – De gemeenteraad heeft tijdens de voorbereidende raadsvergadering de Programmarekening 2019 en de daaruit voortkomende resultaatbestemmingen besproken. Het college van B&W geeft hiermee verantwoording over het gevoerde beheer, beleid en de maatschappelijke resultaten. Het financiële jaar 2019 is met een voordelig saldo van € 5.202.094,- afgesloten en het voorstel van B&W is dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Tijdens de raadsvergadering op 29 juni vindt besluitvorming plaats.

De reacties op de programmarekening 2019 door de raadsleden waren wisselend. Behoorlijk Bestuur is van mening dat het financieel probleem in het Sociaal Domein zit en dat door de accountant fouten zijn geconstateerd in de programmarekening 2019. GroenLinks vraagt het college ook over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en dan met name wanneer zij de interne controle op het Sociaal Domein wel op orde hebben. Ook D66 meldt dat het Sociaal Domein beter had gekund, maar meldt tevens dat er dingen goed gegaan zijn. “De schuldhulpverlening, armoedebeleid. Toch enige tevredenheid”, aldus raadslid Frans Klut. De Seniorenpartij bracht namens Marinus Vermooten opmerkingen over de Europese aanbestedingen in, alsook de hoge lasten voor de jeugd, ouderenmishandeling en de daling van het aantal mantelzorgers.

Foutmarge
De coalitiepartijen waren positiever over het gevoerde beleid. “Doeltreffend financieel beleid”, liet PvdA’er Pieter Blank weten. Suzanne Wisgerhof van de Stadspartij: “Wij zijn blij met het positieve resultaat. Daarnaast zien wij veel terug uit ons eigen programma. Wat ons betreft een hamerstuk.” Rogier Bruin (VVD) meldde dat de programmarekening een ‘behoorlijk uitvoerig boekwerk’ is. “Wat de onrechtmatigheden betreft, die zijn geconstateerd door de accountant, maar ook na interne controle. Het mag niet, maar het is goed dat we zo’n goede interne controle hebben. Als raad hebben we een marge bepaald voor fouten en daar voldoet het aan. Het gaat erom wat we willen bereiken, wat we doen en wat het heeft gekost. Op alle gebieden doen we het heel goed en binnen de marges”, aldus het VVD-raadslid.

Wethouder Kees Visser (Financiën) reageerde kort op de opmerking van Behoorlijk Bestuur over de geconstateerde fouten door de accountant. “De accountant heeft een goedgekeurde verklaring afgegeven. In een begroting van 212 miljoen wordt wel eens een fout gemaakt. Afgesproken met de raad is dat we mogen werken met een marge van 0,75% aan onrechtmatigheden. Deze onrechtmatigheden hebben wij al eerder aangetoond met een interne controle en ook gemeld bij de raad. We zijn zelf in staat om onrechtmatigheden op te sporen en maatregelen te nemen om te zorgen dat het niet meer voorkomt.”

Sociaal Domein 
Voor het Sociaal Domein van de gemeente Den Helder zijn drie wethouders verantwoordelijk. Wethouder Tjitske Biersteker: “WMO en jeugd kennen overschrijdingen van het budget. Binnen de jaarrekening past het en we willen ook graag binnen budget blijven maar de Abonnementstarieven hebben een enorme toestroom gekregen. Tijdens dit jaar hebben we gezien wat het feitelijk gekost heeft.Het kan niet zo doorgaan. Het is niet onrechtmatig of onwetend, maar een gevolg van de ontwikkeling van het Abonnementstarief.”

Wethouder Pieter Kos, participatie, hield in 2019 geld over binnen zijn deelgebied van het Sociaal Domein. “Het aantal mensen dat vanuit de Bijstand werk heeft gevonden is gegroeid. Maar door de coronacrisis zullen veel mensen hun baan verliezen. We zien al een stijging in de aanvragen voor een Bijstandsuitkering. Tot voor kort konden we participatie, jeugd en WMO tegen elkaar wegstrepen, maar dat zal niet meer gaan en daarvan zijn we ons bewust.”

Wethouder Peter De Vrij, die het deelgebied jeugd onder zijn hoede heeft, geeft aan in het afgelopen jaar meer kosten te hebben uitgegeven. “Autonome ontwikkelingen bij instellingen, zoals verbeteringen in de CAO’s, de jeugdzorg voor asielkinderen wat is overgenomen door de gemeente. Er is veel ondersteuning nodig. We zien dat het meer gaat kosten maar we hebben van de overheid ook meer geld gekregen. Er is meer geïnvesteerd in de jeugd en op termijn gaan we ‘verdienen’ door meer preventief te werken.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button