Politiek

Hollands Kroon moet uitvoering Jeugdwet aanpassen na uitspraak rechter

Advertentie:

Anna Paulowna – De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent geoordeeld dat de gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten aanpassen. Deze gemeenten moeten in hun verordening duidelijk uitwerken wat precies onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. Het zijn vooralsnog de enige drie gemeenten in Nederland die dit niet correct hebben gedaan. (Bron: Binnenlands Bestuur)

Incluzio keurt eigen vlees
In Hollands Kroon is de organisatie (Incluzio) die advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp tevens de organisatie die de jeugdhulp uitvoert en daarmee soms de besluiten neemt. De CRvB oordeelt dat deze onjuiste vermenging van bevoegdheden onvoldoende waarborg biedt voor zorgvuldige besluitvorming.

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten in hun verordening moeten regelen wat onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. De drie genoemde gemeenten moeten deze begrippen duidelijker uitwerken in hun verordening, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter.

Reactie van de gemeente
De gemeente Hollands Kroon geeft bij monde van haar woordvoerder aan dat zij al vóór de gerechtelijke uitspraak begonnen was met het aanscherpen van de verordening en aanpak. Dit omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Hollands Kroon is nu bezig de verordening aan te scherpen en duidelijker te maken op het punt van ‘eigen kracht’. De gemeente bekijkt ook hoe ze het indiceren juist kunnen mandateren aan Incluzio. Of de wijzigingen ook financiële implicaties hebben, kan de gemeente nu nog niet zeggen.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button