Den HelderHollands KroonPolitiek

Agenda Waddenzee zet in op duurzame bescherming en ontwikkeling natuurgebied

Regio – In het Bestuurlijk Overleg Waddengebied is onlangs de definitieve conceptversie “Agenda voor het Waddengebied 2050” besproken. Deze agenda, waaraan sinds 2017 is gewerkt, dient als opvolger van de Structuurvisie (PKB) Waddenzee. De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

Andere doelstellingen zijn de aandacht voor de ontwikkeling met de natuur over de grens, het behouden van de unieke waarden van het landschap en het cultureel erfgoed, het goed, veilig en klimaatbestendig wonen, werken recreëren en het excelleren van de economische sectoren in de context van het Werelderfgoed Waddenzee.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende negen leidende principes geformuleerd: ruimte voor bewoners, natuurlijke ontwikkeling Waddenzee, ecologie en economie versterken elkaar, regionaal en internationaal verbonden, oplossingen zijn altijd integraal, Werelderfgoed als verantwoordelijkheid en inspiratiebron, rekening houden met specifieke omstandigheden, adaptief werken in een dynamische omgeving en tot slot samen verantwoordelijk.

Status agenda
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Structuurvisie (PKB) Waddenzee. Op rijksniveau worden regels opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Zo staat de hoofddoelstelling voor de Waddenzee al in de Nationale Omgevingsvisie. De “Agenda voor het Waddengebied 2050” zorgt ervoor dat de doelen van rijk, provincies en gemeenten voor dit bijzondere gebied goed op elkaar afgestemd zijn.

Een Gebiedsagenda wordt voor meer gebieden in Nederland opgesteld, waar een integrale, gebiedsgerichte benadering cruciaal is, bijvoorbeeld de Gebiedsagenda IJsselmeer. De agenda wordt via een wensen- en bedenkingenprocedure besproken in de gemeenteraden. Naar verwachting vindt half november de ondertekening van de instemmingsverklaring plaats. In 2021 moet de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied een feit zijn.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button