Hollands Kroon

150 jaar Knipscheer Hippolytuskerk

Hippolytushoef – Deze maand is het precies 150 jaar geleden dat het orgel in de Hippolytuskerk in gebruik werd genomen. Het orgel werd in april 1870 aangeschaft voor 1570 gulden.

In de zomer moet het instrument in onderdelen naar Wieringen zijn gevaren, want in de notulen van kerkvoogden en notabelen van 9 augustus 1870 lezen we het voorstel om ‘…nadat het orgel des morgens tijdens de godsdienstoefening is ingewijd, des namiddags een orgelconcert te geven en de entree te stellen op 50 cents’.

Op dit voorstel komt enig verweer, met als gevolg dat de entree uiteindelijk wordt vastgesteld op f 0,30. Tenslotte wordt besloten ‘na afloop van het evenement de Voogden, Notabelen en eenige particulieren uit te noodigen tot deelneming aan eenen maaltijd’. Verder is er niets genotuleerd, ook niet in latere notulen. Geen datum, geen naam van de concerterende organist(en), laat staan een concertprogramma.

Maar het is zeer aannemelijk dat het orgel eind augustus 1870 in gebruik is genomen. Aangezien er vele gulle gevers waren om de aanschaf (1700 gulden inclusief plaatsing en vracht) mogelijk te maken, zal er beslist veel interesse zijn geweest.

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
www.hippolytuskerk.nl

De restauratie van het orgel is begroot op ruim €96.000. Elke bijdrage is zeer welkom op: NL05 RABO 0370 4590 67, ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, onder vermelding van Knipscheer-orgel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button