Defensie

Johan de Witt Conferentie dit jaar digitaal

Regio – Jaarlijks organiseren Stichting P3M en de KIM Alumnivereniging de bekende Johan de Witt Conferentie. Deze conferentie biedt platform voor een open en pragmatische gedachtewisseling, op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen. Dit jaar kan de conferentie om begrijpelijke redenen niet plaatsvinden.

Desondanks wil de organisatie dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Onder het thema ‘The perfect storm’ die Corona heet, geven ze online en digitaal inzicht in de thema’s die de Koninklijke Marine momenteel bezighouden. Dit zal worden gedaan in de vorm van een digitale interactie en een gesprek in vorm van een podcast. De podcast wordt op 3 september, de dag dat normaal de conferentie zou worden gehouden, verspreid via online- en sociale mediakanalen van Stichting P3M en de KIM-Alumnivereniging.

Thema’s van de conferentie
Het actuele onderwerp van dit jaar is een kwaadaardig longvirus welke de hele wereld plat heeft gelegd. Hoewel het virus en Koninklijke Marine schijnbaar niks met elkaar te maken hebben, zijn de effecten ervan groot. Die effecten uiten zich in de drie hoofdthema’s, namelijk:

  • Iran bedreigt de Verenigde Staten in de Perzische Golf, China stuurt eskaders naar de Golf van Aden, de Russen provoceren het Verenigd Koninkrijk aan de lopende band. Er varen meer onderzeeboten op zee, dan aan het einde van de Koude Oorlog. Is de marine voorbereid op het conflict dat hieruit voort kan komen? Hoe ziet zo’n scenario eruit?
  • Naast COVID heeft de marine ook nog te maken met een Brexit. Dit dreigt door het virus naar de achtergrond gedreven te worden. Wanneer dit leidt tot een no-deal Brexit, wat betekent dit dan voor de economische belangen op de Noordzee? Hoe werken Europese landen op defensiegebied samen na de Brexit? Is Frankrijk het nieuwe Groot-Brittannië om mee samen te werken, of blijft Nederland de bondgenoot ook na Brexit trouw?
  • Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie, voor wat betreft kennis, innovatie en strategisch handelingsvermogen. Het virus drijft ieder land terug naar staatssteun voor die eigen industrie. Hoe behouden inwoners van Nederland de ruimte om daarnaast ook internationaal samen te blijven innoveren? Is dat nog mogelijk in het ongelijke speelveld dat nu ontstaat? Hoe beïnvloedt dit ongelijke Europese speelveld de operaties van CZSK?

De Podcast wordt op donderdag 27 augustus opgenomen in het ‘Paleis’, op uitnodiging van de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button