Hollands Kroon

Reageren op de woonvisie Hollands Kroon

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon vindt het belangrijk dat iedereen nu en in de toekomst prettig kan wonen. Zij richten extra aandacht op jongeren, starters en ouderen. Ze willen dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen voor hen zijn.

Hollands Kroon geeft inwoners de kans om mee te denken via denkmee.hollandskroon.nl.

Drie maanden geleden is de gemeente gestart met het verzamelen van ideeën, aanvullingen en reacties op thema’s die te maken hebben met wonen in de gemeente. Vanuit ervaring, kennis en betrokkenheid kon iedereen van zich laten horen via het digitale platform Denk Mee Hollands Kroon. Op deze manier worden inwoners en organisaties vanaf het begin betrokken bij het opstellen van een woonvisie.

Op vrijdag 17 september wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het ontwerp Woonvisie Hollands Kroon in een beeldvormende vergadering. De uitkomsten van de twee rondes worden dan ook gepresenteerd. Deze uitkomsten geven de raadsleden een beeld van hoe de inwoner denkt en wat de inwoner wenst op het gebied van wonen. In navolging van deze vergadering gaat de woonvisie uiteindelijk de besluitvorming in.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button