Kop van Noord-Holland

Aantal WW-uitkeringen daalt in de Noordkop, veel banen in de horeca

Adverentie

Regio Noordkop – De werkgelegenheid in de horeca groeit in Noordelijk Noord-Holland nog steeds, zij het minder sterk dan in het recente verleden. Dat meldt het UWV in haar maandelijkse nieuwsflits, waarin de WW-cijfers bekend worden gemaakt. Uit die cijfers blijkt dat het aantal inwoners met een WW-uitkering in alle vier Kopgemeenten vorige maand is gedaald. Het sterkst op Texel, het minst in Schagen.

De daling op Texel bedroeg 13,6 procent en dat heeft vooral te maken met extra werk in de horeca en het toerisme, een jaarlijks terugkerend beeld op het eiland. In Den Helder daalde het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli met 4,3 procent en in Hollands Kroon lag dit percentage op 9,1. Alleen Schagen bleef achter, met slechts een lichte daling van 0,3 procent.

Horeca
De horeca kampt ook op dit moment met een zeer krappe arbeidsmarkt en werkgevers kunnen moeilijk personeel vinden. UWV verwacht dat tussen 2022 en 2024 het aantal banen in de horeca Noordelijk Noord-Holland met 4,5 procent toeneemt van 33.700 naar 35.200. Van de toename met 1.500 banen worden er naar verwachting 1.200 in 2023 gerealiseerd en 300 in 2024. Omdat de horeca met een aandeel van 6,2 procent sterker vertegenwoordigd is in de regionale werkgelegenheid dan de 5,1 procent in die van Nederland als geheel, heeft de sector een extra positief effect op de regionale banengroei. In Noordelijk Noord-Holland waren eind 2022 bijna zes van de tien inwoners met een dienstverband bij een horecawerkgever jonger dan 27 jaar en had een kwart een oproepcontract.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button