Fracties Hollands Kroon vergaderen weer

Hollands Kroon – De fractievergaderingen van 2020 gaan binnenkort weer van start. Verschillende fracties nodigen inwoners van de gemeente uit om de vergaderingen bij te wonen.

ChristenUnie
Op maandagavond 21 september houdt de ChristenUnie om 20:00 uur haar openbare fractievergadering. Op de agenda staan onder meer de samenwerkingsovereenkomst over Sportcampus De Terp, de Regiovisie aanpak huishoudelijk geweld en kindermishandeling, de toekomst van de Veerburg in Anna Paulowna en de Regionale Energiestrategie. De fractievergadering is digitaal, maar iedereen kan deelnemen. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar fractie@hollandskroon.christenunie.nl om vervolgens een deelneem link toegestuurd te krijgen. Lukt dat niet, dan kan er contact op worden genomen via 06 390 130 74.

D66
D66 Hollands Kroon heeft hun fractieoverleg ook op maandag 21 gepland. Tijdens dit overleg, in de Cultuurschuur Wieringermeer, bereid de fractie zich voor op de onderwerpen van de raadsvergadering op 1 oktober.  D66 nodigt geinteresseerden uit om hier aan deel te nemen. Het is verplicht om van te voren aan te melden via 0651544736.

Onafhankelijk Hollands Kroon
De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon komt op maandag 21 september bijeen voor een fractievergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen. De fractie vergadert vanaf 19.30 uur.

Tijdens de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 1 oktober besproken. Op de agenda staan de volgende punten: Samenwerkingsovereenkomst Campus De Terp, Artikel 6-verzoek Molenveld 4a Hippolytushoef, Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en wensen en bedenkingen. Het is verplicht om van te voren aan te melden via alexanderbugel@hollandskroon.nl of 06-20791744. In verband met de corona maatregelen is het aantal bezoekers namelijk beperkt.

Mobiele versie afsluiten