Hollands Kroon

Raadsvergaderingen Hollands Kroon binnenkort weer fysiek?

Hollands Kroon – Tijdens het presidium is deze week door de fractievoorzitters van Hollands Kroon gediscussieerd of de gemeenteraad binnenkort weer fysiek kan vergaderen. De raad vergadert namelijk sinds 7 april digitaal in verband met de coronamaatregelen.

Voor- en tegenstanders van fysiek vergaderen zijn het eens dat veiligheid vooropstaat. Uitgangspunt is dat iedereen zich comfortabel moet voelen in de ruimte waar fysiek vergaderd wordt. Een vergadering gelijktijdig fysiek als digitaal organiseren, staat de Gemeentewet niet toe. Een raadsvergadering moet dus fysiek OF digitaal.

Als het gaat om beeldvormende vergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad, vinden de fractievoorzitters dat dit prima digitaal kan, tenzij deze een besloten karakter hebben. Voor de raadsvergaderingen zijn de meeste fractievoorzitters voor fysiek bijeenkomen als dit veilig kan, omdat er dan kwalitatief beter gedebatteerd kan worden. Voor de komende raadsvergadering van 1 oktober wordt geprobeerd deze fysiek mogelijk te maken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button