Hollands KroonPolitiek

Brief aan de minister: Geen gaswinning in het Waddengebied

Advertentie:

Hollands Kroon – In een motie door de fracties van GroenLinks, PvdA, Anders! en de ChristenUnie is het college B&W van de gemeente Hollands Kroon gevraagd om aan demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok een brief te sturen waarin hij verzocht wordt om de vergunning die hij aan de NAM wil verlenen voor gaswinning in de Waddenzee te heroverwegen.

De beslissing van de minister is al langer onderwerp van protest door verschillende belangengroepen. In aanloop naar de definitieve beslissing zei de minister echter dat hij geen keuze heeft, omdat er geen aanwijzingen zijn dat gaswinning tot onherstelbare schade in het Waddengebied zou leiden. De minister heeft specifieke gronden nodig om een dergelijk winningsplan af te keuren. Als er geen schade aan natuur of milieu optreedt, moet het winningsplan worden goedgekeurd.

Volgens Lilian Peters van GroenLinks zijn de gevolgen van gaswinning nog helemaal niet bekend. De negatieve effecten van factoren als bodemverzakking en zeespiegelstijging daarmee ook. Voor gaswinning in de Waddenzee wordt het zogenaamde ‘hand aan de
kraan’-principe gebruikt; om negatieve effecten op natuurwaarden te voorkomen wordt constant gekeken of er mogelijk schade ontstaat. Dit betekent voor tegenstanders van de gaswinning dat er dus wel degelijk risico’s zijn. Het voorzorgsbegingsel wordt daarmee genegeerd, vindt Peters.

De motie vond tijdens de raadsvergadering donderdagavond steun van alle partijen behalve CDA en VVD. Sjaak Vriend van het CDA stelde dat het een landelijk besluit is en dat zij het daarom graag willen overlaten aan de landelijke politiek. Mirko Hruska stelde namens de VVD dat gaswinning voorlopig nog een belangrijk onderdeel van de energievoorziening zal blijven en dus zijn zij niet tegen de gaswinning op de Waddenzee. Coalitiepartner Senioren Hollands Kroon steunde de motie dus wel, waarmee het voorstel een meerderheid vond. Volgens fractievoorzitter Jip Pankras gaat het wel om landelijke besluitvorming, maar is het Waddengebied essentieel voor de lokale inwoners en is onvoldoende gedaan om hun hierbij te betrekken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button