Noord-Holland

Kwaliteit busvervoer scoort goed in Noord-Holland

In Noord-Holland Noord, de Gooi- en Vechtstreek en Haarlem-IJmond is de kwaliteit van het busvervoer in 2018 verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Reizigers geven het busvervoer in deze regio’s gemiddeld een 7,8. Bij het onderzoek is gekeken naar de reizigerstevredenheid, sociale veiligheid en de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Dit staat in het OV-jaarverslag 2018 van de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in drie concessiegebieden; Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin: “Ik ben heel trots op dit rapportcijfer. Deze goede waardering van de reizigers is de beste reclame voor het busvervoer.” Noord-Holland toetst jaarlijks of het busvervoer in haar drie concessiegebieden voldoet aan de gestelde eisen. Reizigers laten met een gemiddeld beoordelingscijfer van 7,8 weten tevreden te zijn met de geboden kwaliteit en diensten van het openbaar busvervoer in 2018. Daarmee scoort Noord-Holland boven het landelijk gemiddelde van 7,7 en behoort met dit oordeel tot de top 5 van de best scorende OV-autoriteiten van Nederland.

Elektrische bussen
In Haarlem, IJmond en Noord-Holland Noord is een deel van het oude wagenpark vervangen door emissievrije, elektrisch aangedreven bussen. Komend jaar zal het aandeel elektrische bussen nog eens flink toenemen. Eind 2020 is 50% van de bussen in de concessie Noord-Holland Noord elektrisch en wordt in Haarlem-IJmond 70 % elektrisch gereden. Uiteindelijk wil de provincie Noord-Holland minimaal 50 % uitstootvrije bussen in de provincie Noord-Holland laten rijden.

Nieuw record voor de buurtbussen
In regio’s waar niet voldoende reizigers voor regulier busvervoer zijn, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2018 vervoerden buurtbussen nooit eerder zoveel reizigers, namelijk ruim 300.000. De verenigingen hebben wel steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden voor op de buurtbus. Samen met de besturen is de provincie dan ook nieuwe manieren aan het onderzoeken om aan werving te doen.

OV Jaarverslag
Jaarlijks publiceert de provincie Noord-Holland een jaarverslag met de resultaten van de drie openbaar vervoer-concessies waar zij opdrachtgever voor is: Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In het verslag staan de prestaties en resultaten weergegeven waarop het busvervoer wordt beoordeeld. De provincie werkt continu aan een aantrekkelijk busvervoer dat aansluit bij de behoefte van de reizigers.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button