Noord-Holland

WW verder gedaald, aantal banen neemt toe

Advertentie:

Na een lichte stijging in augustus, daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s in september. In Noord-Holland Noord was de daling van het aantal uitkeringen het grootst (-2,1%). Zuid-Kennemerland en IJmond hield met een daling van 1,4% gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. In Zaanstreek-Waterland was de daling met -0,9% iets minder sterk.

In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen met name door aflopende tijdelijke contracten in het onderwijs. In september werd de dalende WW-trend hervat. De verdere afname van het aantal uitkeringen is een indicatie dat de vraag naar personeel blijft stijgen. De recent gepubliceerde UWV-rapportage ‘Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ bevestigt dat beeld en laat zien dat voor elk van de Noord-Hollandse regio’s het aantal banen ook het volgende jaar zal toenemen. De banengroei zal in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland iets sterker zijn dan in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Banenontwikkeling per sector
UWV heeft de regionale banenontwikkeling per sector onderzocht en afgezet tegen de landelijke trend. Daarin vallen een aantal zaken op. Noord-Holland Noord laat voor vrijwel alle sectoren, uitgezonderd de zakelijke dienstverlening, een gelijke banengroei zien als landelijk. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond valt de baanontwikkeling in de distributie op. Door de ongunstige ligging, in de luwte van de randstad, is de verwachting dat deze sector zich aanzienlijk minder gunstig zal ontwikkelen dan landelijk. In Zaanstreek-Waterland laat de bouwsector een sterk positieve ontwikkeling zien ten opzichte van landelijk. Gezien de tekorten aan vakmensen, zullen werkgevers steeds meer moeite hebben om personeel te vinden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button