GR2022DH

Nieuwe partij Helder Lokaal: “Het gaat goed, maar het kan nog beter”

Advertentie:

Den Helder – De inkt van de oprichtingsakte is nauwelijks droog of de drie bestuursleden van de nieuwe politieke partij Helder Lokaal, Robert Klein, Astrid Bollebakker en Uwe Smit, laten van zich horen. “Wij zijn geen partij die is opgericht uit rancune en boosheid, maar wij vinden oprecht dat de gemeente nog mooier kan. Het gaat goed, maar het kan nog beter. Wij zullen alles doen vanuit ons hart voor de stad en dichtbij de inwoners staan zodat wij echt aanspreekbaar zijn. Als wij in de toekomst een wethouder leveren, moet ook die aanspreekbaar zijn. Al onze volksvertegenwoordigers moeten aanspreekbaar zijn en opkomen voor de belangen van Den Helder”, benadrukt Klein.

Nu de oprichting van Helder Lokaal een feit is, wil het oprichtingsbestuur zich eerst storten op het uitschrijven van een algemene ledenvergadering, waarin onder meer het huishoudelijk reglement en een bestuursverkiezing wordt geagendeerd. De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is het doel van de partij en tot die dag zal Helder Lokaal bestuurlijk geduld moeten opbrengen.

“Wij hadden graag een kick-off georganiseerd. maar toen corona kwam, konden we niks meer. Daardoor zijn we ook pas veel later naar de notaris gegaan. Hoe we het nu gaan aanpakken, is best lastig. Wij willen graag persoonlijk contact, maar hoe dat te doen in tijden van corona is een vraagteken. We willen iets ludieks verzinnen en zijn hierover aan het sparren”, aldus Klein.

Helders Geluid
Helder Lokaal belooft op een andere manier om te gaan in het contact met de burger en heeft daarvoor gekozen voor het platform Helders Geluid. “Wij willen een partij zijn die voor iedereen benaderbaar is. Lastig in deze maatschappij, maar hiervoor gaan wij het platform Helders Geluid uitrollen. Op dit platform kunnen inwoners en leden vraagstukken die de partij heeft verder uiteen zetten. Natuurlijk kent de partij hoofdlijnen, je moet wel een bepaald partij-DNA hebben, maar hoe het eronder hangt, daarover kunnen inwoners en leden meebeslissen. Wij willen het heel democratisch houden. Voor Helderse begrippen is dit nieuw en iets van deze tijd. Mensen zijn de hele dag door met social media bezig. Op het platform kan je elke dag je stem uitbrengen in plaats van één keer in de vier jaar. Wij denken dat Helders Geluid kan uitgroeien tot iets heel moois.”

Het eigen partij-DNA, zoals Klein het zelf omschrijft, is binnen het bestuur uiteraard uitvoerig besproken. Drie belangrijke standpunten van de partij handelen over het toekomstig stadhuis op Willemsoord, de democratie en het wijk- en dorpsgericht werken. “Wij zijn een tegenstander van een nieuw stadhuis op Willemsoord. De huidige oplossing is de juiste en de goedkoopste. Wij zullen het besluit moeten accepteren, maar mocht het fout gaan kunnen wij aangeven tegen het stadhuis op Willemsoord te zijn geweest.”

De buurt bestuurt
Betrokkenheid van burgers bij Helder Lokaal en daarnaast bij de gemeente Den Helder. “Democratie draait om betrokkenheid van de inwoners. Wij zijn voorstanders van referenda en een gekozen burgemeester. De buurt bestuurt. Uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouder van de gemeente Den Helder. We moeten allemaal onze stem laten horen en het moet niet zo zijn dat een paar mensen beslissen over de toekomst van de stad.”

Een ander belangrijk thema voor Helder Lokaal is aandacht voor wijk- en dorpsgericht werken. “Daar willen wij als partij veel meer op inspelen, geen thema is ons te klein. Wij zitten er als volksvertegenwoordigers vooral om het college van B&W te controleren, maar wel onder de voorwaarde dat een burger naar een raadslid of een politieke partij moet kunnen stappen wanneer de gemeente niet luistert. Inwoners moeten gehoord worden.”

Afrekening
De lokale politiek in Den Helder telt momenteel twaalf partijen en toch is het drietal van mening dat hun Helder Lokaal daar prima aan toegevoegd kan worden. “Op 16 maart 2022 bepaalt de democratie hoe de gemeenteraad eruit komt te zien. Misschien kiest de bevolking wel voor zes partijen. Iedereen mag een politieke partij oprichten in dit land en het platform Helders Geluid is iets waarmee we ons onderscheiden van andere partijen.”

Klein heeft eerdere ervaringen opgedaan binnen de lokale Helderse politiek. “Dit geldt dan ook alleen voor mezelf. Ik heb gezien wat binnen lokale partijen fout kan gaan en heb daar lering uit getrokken. Ik weet dat de kiezer het niet accepteert als je als partij wel beloftes doet, maar ze vervolgens niet nakomt. Daarop word je bij een volgende verkiezing afgerekend”, aldus Klein, waarbij hij verwijst naar de nog vrij recente geschiedenis van de Stadspartij en Trots op Den Helder. “De grootste lokale partij wordt daar vervolgens op afgerekend.”

Geen concessies kroonjuwelen
Om die reden gaat Helder Lokaal niet tornen aan de eigen standpunten. “Wanneer we meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en gevraagd worden voor bestuursdeelname, doen wij geen concessies aan onze kroonjuwelen. Dan gaan we liever voor een rol in de oppositie dan meebesturen. We worden door inwoners gekozen op bepaalde punten en dan gaan we vervolgens niet bakkeleien over hete hangijzers.”

Als voorbeeld noemt Klein de locatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. “Daar moet je geen verkiezingsitem van willen maken. Een groot deel van de zwijgende meerderheid geeft aan niks te zien in een nieuw stadhuis. Als de huidige coalitie vervolgens meldt van die discussie af te willen, wordt niet naar de inwoner geluisterd. Nu wordt een oud gebouw voor veel geld gerenoveerd op een locatie die daar niet geschikt voor is. Ik houd meer van Hollandse degelijkheid en net als de Helders bevolking zit ik het liefst voor een dubbeltje op de eerste rang. De huidige situatie, de combinatie Kooypunt/Kerkgracht, dient prima. Bovendien gaan steeds meer mensen thuiswerken. En ja, ik snap ook wel dat ambtenaren een locatie als Willemsoord wel zien zitten, maar het kan niet altijd.”

Korte reactie
Altijd leuk, politici om een impulsieve, zeer korte reactie te vragen op uiteenlopende onderwerpen. In plaats van lange, weliswaar onderbouwde monologen op tal van thema’s is het weleens verfrissend om de lokale politici te dwingen om kort en krachtig te reageren. Klein is zo sportief om zijn eigen ideeën te ventileren over:

De waterstofeconomie: “Spannend.”
De Koninklijke Marine: “Belangrijk voor de stad.”
Het imago van Den Helder: “Kan nog beter.”
Armoedebeleid: “Heeft aandacht nodig.”
Verbinding met burgers: “Superbelangrijk!”

“Eerlijke politiek en geen achterkamertjes”, daar gaan Klein en de mede-oprichters van Helder Lokaal voor.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button