Hollands KroonPolitiek

Als de provincie niet akkoord gaat ligt het beroep klaar: Hollands Kroon ziet vier gronden waarop reactieve aanwijzing vernietigd moet worden

Advertentie:

Hollands Kroon – De reactieve aanwijzing die de provincie heeft ingediend naar aanleiding van de uitbreiding van Agriport in deelgebied B1 moet op vier verschillende gronden vernietigd worden, zo stelt de gemeente Hollands Kroon. Hoewel de provincie en de gemeente nog in gesprek zijn, ligt als achtervang het beroep al klaar. Het heet hangijzer: De verkeersontsluiting op kruispunt Agriport-Coppershorn-Koggenrandweg-N239.

Geen provinciaal belang
Allereerst is er volgens de gemeente geen duidelijk provinciaal belang aanwezig. Dit is een voorwaarde voor het kunnen indienen van een reactieve aanwijzing door de provincie. De provincie heeft volgens Hollands Kroon onvoldoende gemotiveerd dat er met het besluit om Agriport uit te breiden op provinciaal niveau provinciale belangen in het geding zijn. In dit geval gaat het om de verkeerssituatie op een provinciaal kruispunt dat 2,5 kilometer verwijderd is van de beoogde ontwikkeling, waarmee de bevoegdheid voor het opleggen van een reactieve aanwijzing enorm opgerekt wordt: “Want, als er ook maar enige verkeersgeneratie van een ontwikkeling zou kunnen ontsluiten op een kruispunt van een provinciale weg, dan zou dit een bevoegdheid kunnen geven om een reactieve aanwijzing te geven”, aldus de gemeente.

Voldaan aan de zienswijze
Ten tweede stelt de gemeente dat de provincie niet bevoegd is om een reactieve aanwijzing in te dienen, omdat al tegemoet is gekomen aan de eerder ingediende zienswijze van het provinciale bestuursorgaan. Via een amendement heeft de gemeenteraad toegezegd dat er verkeersmaatregelen worden getroffen voor de groeiende verkeersstroom, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. De voorwaardelijkheid van dit besluit bood de provincie onvoldoende zekerheid en hierom werd toch de reactieve aanwijzing ingediend. Onterecht volgens de gemeente, want er is wel degelijk besloten dat er niet meer verkeersdruk zal komen. Daarmee vervalt volgens gemeentebestuur ook de basis voor de reactieve aanwijzing.

Geen toename van verkeersonveiligheid
Zelfs al zou de provincie bevoegd zijn voor het indienen van een reactieve aanwijzing, dan nog is er volgens de gemeente geen aanleiding. Hoewel er uit onderzoek van de provincie blijkt dat het betreffende kruispunt al overbelast is, is dit onvoldoende aanleiding om de ontwikkelingen tegen te gaan. De provincie moet namelijk aantonen dat de uitbreiding van Agriport zorgt voor een groei in de verkeersdruk, niet het feit dat deze nu al bestaat. Daarnaast is de constatering dat het aantaal verkeersbewegingen toeneemt onvoldoende om ook meteen te concluderen dat hierdoor onveilige situaties ontstaan. Bestemmingsverkeer zal daarnaast alternatieve routes kiezen wanneer de primaire route overbelast raakt. Een eigen onderzoek door de gemeente laat tevens zien dat er van toenemende verkeersonveiligheid geen sprake is.

Reactieve aanwijzing strekt verder dan de bezwaren
Als laatste noemt de gemeente Hollands Kroon de reactieve aanwijzing onzorgvuldig, omdat deze verder strekt dan de bezwaren die de provincie initieel heeft ingediend. In de aanwijzing staat namelijk een passage over het schrappen van de opgenomen geluidzone. Hiermee betreft het ook de geluidsemissie van het al vastgestelde bedrijventerrein Het Venster West. De motivering hiervoor ontbreekt en volgens de gemeente gaat de reactieve aanwijzing hiermee haar eigen doel voorbij. Het schrappen van de geluidszone zou namelijk betekenen dat ook hier geen geluidszoneringplichtige inrichtingen geplaatst kunnen worden.

De gemeente laat weten dat zij en de provincie nog steeds beide de voorkeur hebben samen tot een goede oplossing te komen voor de verkeersafwikkeling van deelgebied B1: “Wij hebben het vertrouwen dat we er samen uitkomen en dat daarmee een juridische afhandeling van het beroep niet nodig is. Het overleg verloopt voorspoedig en wij verwachten u op korte termijn te informeren over de uitkomsten.” De juridische procedure vereist echter dat de gemeente de inhoudelijke gronden van het eerder ingediende pro-forma bezwaar aanvult. De provincie is geïnformeerd over de inhoudelijke gronden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button