Hollands KroonPolitiek

Maatwerk voor inwoners met een medische indicatie, geen korting op afvaltarief voor gezinnen met jonge kinderen

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met een maatwerkoplossing voor mensen met een medische indicatie ten aanzien van het nieuwe recycletarief. Zij krijgen een deel van de afvalstoffenheffing terug. Voor gezinnen met kinderen in de luiers die daardoor meer afval produceren komt er geen tegemoetkoming: Voor een groot deel van de raad is het krijgen van kinderen toch echt de eigen keuze van de inwoners geweest.

Huishoudens met een medische indicatie en een extra restcontainer krijgen een jaarlijkse vergoeding van €78,-. Die extra restcontainer kunnen inwoners tegen betaling aanvragen, wanneer zij denken die nodig te hebben. Zonder extra container en met één container van 240 liter krijgen éénpersoonshuishoudens jaarlijks €54,- terug en meerpersoonshuishoudens €42,-. Inwoners die hebben gekozen voor de container van 140 liter krijgen respectievelijk €21,- of €10,-. Huishoudens met een medische indicatie die gebruik maken van een ondergrondse restcontainer krijgen €78,- korting op de afvalstoffenheffing.

Geen compensatie voor gezinnen met jonge kinderen
Dit is al best ingewikkeld, zo vonden ook sommige raadsleden. Volgens het college zou het toevoegen van gezinnen met jonge kinderen de regeling al helemaal complex maken. Volgens Daan Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon moet dat toch maar gebeuren, want de opmerking van wethouder Theo Groot dat het krijgen van kinderen een eigen keus van de inwoners is dekt volgens hem niet volledig de lading. Het is minstens zo dat ze niet van te voren wisten dat ze door het krijgen van een kind ook met een hogere afvalstoffenheffing te maken zouden hebben.

Groot vond het maar een gekke discussie: Het krijgen van kinderen kost nu eenmaal geld en ook als ze de luiers ontgroeid zijn produceren ze afval. Bij nutsvoorzieningen wordt ook geen rekening gehouden met de hoeveelheid mensen. Je betaalt gewoon voor het gebruik. Daarnaast ziet de wethouder geen drastische veranderingen voor de gezinnen: Wanneer ze net als nu eens per vier weken de container aan de weg zetten zijn ze een paar tientjes duurder uit. Daarnaast wees Groot op het bestaan van wasbare luiers en de vergoeding via de kinderbijslag.

Doelgroep is in beeld
Iedereen was het er wel over eens dat de situatie voor mensen met een medische indicatie anders is. Een ziekte mag geen oorzaak zijn voor een hogere afvalstoffenheffing. De tegemoetkoming moet dit voorkomen. Peter Meijer van Senioren Hollands Kroon vroeg zich nog af hoe dit met de privacywetgeving zal werken. Huisartsen geven volgens hem niet zomaar een medische indicatie hiervoor. Wethouder Groot verzekerde Meijer ervan dat dit niet nodig is. Het ‘bewijs’ voor de medische indicatie kan bijvoorbeeld in de vorm van een foto worden overhandigd. Eerder liet Groot weten dat de inwoners al in beeld zijn en dat er binnen het huidige beleid ook al contact is met de doelgroep, in totaal zo’n 40 huishoudens.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button