Hollands KroonPolitiek

Verordening Fysieke Leefomgeving aangenomen: Kapvergunning blijft, geen uitbreiding winkeltijden

Hollands Kroon – De Verordening Fysieke Leefomgeving, waarin de gemeente Hollands Kroon alle bestaande verordeningen heeft gebundeld, is donderdagavond na een aantal aanpassingen via amendementen met 4 stemmen tegen en 23 stemmen vóór aangenomen door de gemeenteraad. In tegenstelling tot het voorstel van het college om de winkeltijden op zon- en feestdagen uit te breiden naar tussen 8.00 en 20.00 koos de raad ervoor om de huidige situatie, tussen 10.00 en 18.00 in stand te houden. Ook de kapvergunning voor gemeentelijke bomen blijft bestaan.

Kapvergunning
Inwoners en andere particuliere instanties hoeven al geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het kappen van bomen op hun eigen terrein. De gemeente zelf moet dat wel doen voor gemeentelijke bomen, als de stamdiameter van de boom groter is dan 30 centimeter. Volgens wethouder Theo Groot is dat wat omslachtig. De gemeente kapt volgens Groot niet zomaar bomen, daar wordt al zorgvuldig naar gekeken. De vergunningsaanvraag voegt daarom weinig toe. Ook andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer of het Hoogheemraadschap, hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.

De gehele raad was echter van mening dat het schrappen van de vergunningsplicht niet wenselijk zou zijn. “Voor de gemeentelijke bomen geldt dat deze deel uitmaken van de openbare ruimte en in die zin publiek bezit zijn. Om die bomen te kappen is een zorgvuldige afweging gewenst, die getoetst kan worden door onze inwoners en eventueel zelfs door de rechter. Dat kan en mag je van de overheid verwachten”, zo viel te lezen in een amendement dat unaniem steun kreeg. Behalve D66, LADA en de ChristenUnie dienden ook alle partijen gezamenlijk het amendement in en deze drie partijen stemden dus ook vóór.

Winkeltijden
CDA, Senioren Hollands Kroon, ChristenUnie en Anders! dienden gezamenlijk ook een amendement in om het voorstel dat het college had gedaan om de winkeltijden op zon- en feestdagen uit te breiden uit de Verordening Fysieke Leefomgeving te halen. Volgens de indieners van het amendement zijn de huidige openingstijden op de zondag prima in balans. Dat er volgens burgemeester Rian van Dam in coronatijd al een goed bevallen gedoogconstructie bestond waarbij de winkels langer open mochten blijven veranderde niets aan het standpunt van de indieners. Volgens wethouder Theo Groot zou Hollands Kroon zich met de aanpassing van de winkeltijden op één lijn zetten met de omliggende gemeenten, maar ook dit argument mocht niet baten. De VVD, de PvdA, GroenLinks, D66 en Jeffrey Leever van Onafhankelijk Hollands Kroon stemden tegen het amendement en waren dus wel vóór de uitbreiding van de winkeltijden.

Molenbiotopen en seksinrichtingen
Twee voorstellen van GroenLinks haalden geen meerderheid in de gemeenteraad. Allereerst stelde de partij van fractievoorzitter Lilian Peters voor om de regels die gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een straal rondom molens buiten de bebouwde kom ook binnen de bebouwde kom te laten gelden. Juist daar is volgens de partij een groot risico dat bouwwerken te dicht bij de molens worden geplaatst. Volgens de wethouder kan dit echter niet, omdat dit geregeld wordt via het bestemmingsplan en strijdig zou zijn met de Wet Ruimtelijke Ordening. Meerdere partijen begrepen het doel van het amendement maar vanwege de juridische voorwaarden stemde niemand vóór.

Het tweede amendement van GroenLinks ging over seksinrichtingen binnen de gemeente. In de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met sekswerk gelimiteerd tot twee. Volgens GroenLinks is er geen enkele reden om dat aantal te beperken tot twee. Dit limiet lijkt volgens de partij dan ook volkomen willekeurig gekozen. Een echt argument voor het limiet had de wethouder niet, al kon hij wel melden dat er op dit moment maar één zo’n bedrijf actief is in Hollands Kroon. Het is volgens Groot ook niet zo dat er bij de gemeente aanvragen binnenkomen van andere bedrijven die actief willen worden binnen deze markt in de gemeente. Er was wisselend steun voor het amendement, maar onvoldoende voor een meerderheid.

De geamendeerde Verordening Fysieke Leefomgeving werd uiteindelijke met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen aangenomen. Mirko Hruska stemde als enig VVD raadslid tegen, de rest van zijn partij was vóór, met de kanttekening dat ze het jammer vonden dat de winkeltijden niet worden uitgebreid. Hruska was erg fel tegen de verordening en vond zelfs dat er bijna sprake was van ‘onbehoorlijk bestuur.’ “Als we de inwoners regels gaan opleggen moeten die duidelijk uitvoerbaar zijn en te handhaven, dat is nu niet het geval.” Ook de amendementen, die nog meer regels opleggen, vielen bij hem niet in de smaak. GroenLinks en Anders! stemden ook tegen de verordening.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button