Den HelderPolitiek

Asbestproblematiek gebouw 72 ‘beperkt’

Den Helder – De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en de PVV hebben op 16 december vragen gesteld inzake de asbestproblematiek in gebouw 72 op Willemsoord1. Het college heeft deze nu beantwoord.

De asbestinventarisatie van 2018 had betrekking op het gebruik van het pand. De eigenaar Willemsoord BV wilde namelijk borgen dat het toenmalige gebruik door een sportvereniging veilig was. In 2020 is de inventarisatie – nu met het oogmerk van de herontwikkeling en na verwijdering van de vloerbedekking – opnieuw opgepakt door Schutte Asbestinventarisaties. Het rapport dat nu ter visie ligt bij de griffie geeft een totaalbeeld.

Kosten
Over de vraag of er asbest aanwezig is en wat de kosten zijn zegt het college: “Er staat op pagina 45 van de BBN-rapportage overduidelijk: exclusief asbestsanering. BBN heeft dit derhalve niet meegenomen. Iets anders is dat Zeestad dit wellicht inmiddels in de raming heeft meegenomen. Er wordt door Zeestad in de investeringsraming rekening gehouden met de saneringskosten, als onderdeel van de post onvoorzien. Opsteller van de asbestrapporten – Schutte – heeft inmiddels mondeling een eerste indicatie afgegeven voor de saneringskosten, behorende bij de nieuwe inventarisatie uit het najaar van 2020.”

Zeestad heeft aangegeven dat het gebruikelijk is dat dergelijke kosten ondergebracht worden bij de post onvoorzien. De geïndiceerde kosten bedragen slechts enkele procenten van de post onvoorzien. “Er is dus geen enkele sprake van overschrijding van het budget voor de bouw van het stadhuis. Momenteel werkt het ontwerpteam in de bestekfase aan de aanbestedingsdocumenten, waaronder de saneringswerkzaamheden. Aan het eind van de bestekfase heeft Zeestad een nauwkeurigere inschatting van de saneringskosten, voordat de prijsvorming door marktpartijen wordt gestart.”

Wat zijn bij benadering de kosten van de benodigde asbestverwijdering in Gebouw 72? Het college antwoordt hierop dat de asbestrapportage inmiddels een aantal maanden geleden door Zeestad beschikbaar is gesteld aan het ontwerpteam. Opsteller van de rapportage – Schutte – heeft aangegeven dat de saneringskosten beperkt zullen zijn. Er wordt dus door Zeestad in de investeringsraming rekening gehouden met de saneringskosten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button