Cultuur/NatuurHollands KroonPolitiek

Betrokken partijen positief over verbeteren inpassing Agriport

Middenmeer – De betrokken partijen op Agriport staan positief ten opzichte van de plannen om de datacenters bij Middenmeer beter in het landschap te verwerken. Vooral Microsoft gaat pro-actief aan de slag. Eerder bleek dat de gemeente zelf weinig kan doen aan de uitstraling van de gebouwen, dat is aan de eigenaren. In samenwerking met onder andere de provincie en Mooi Noord-Holland heeft Sweco een breed gedragen streefbeeld ontwikkeld om een rustig en eenduidig gevelbeeld te creëren.

Dat was nodig, want er is veel kritiek op de uitstraling van de datacenters. Volgens wethouder Theo Groot zijn ze echter zo neergezet als oorspronkelijk het plan was. Dat is ook onderzocht: Hoe het er nu uit ziet was het plan en daarmee is de gemeenteraad akkoord gegaan. Toch blijkt de werkelijkheid niet zo in de smaak te vallen bij de inwoners van Hollands Kroon. De gebouwen kan men niet zomaar weer weghalen of veranderen, dus hoopt de gemeente de oplossing te bieden door ze van het zicht af te schermen, bijvoorbeeld door een ‘groene muur’. Microsoft is inmiddels begonnen met het maken van plannen hiervoor en baseert zich daarbij op het principe van ‘biomimicry’: Daarbij worden oplossingen bedacht die de natuur zelf aandraagt. Vanwege de beperkte ruimte wordt ingezet op een begroeide rand rond het hele terrein.

Vrijwillig, maar gecommitteerd
De invloed van de gemeente is juridisch gezien beperkt, maar met goed overleg probeert zij straks toch alles in goede banen te leiden. Met het streefbeeld is er volgens de gemeente in ieder geval een helder overzicht van de in het verleden gemaakte afspraken en kaders en er is overeenstemming met de belangrijkste betrokken partijen over de grote lijnen. De gemeente ziet haar rol in het met ontwikkelende partijen in gesprek blijven over de inpassing en beeldkwaliteit. Wederom, veelal op basis van vrijwilligheid, zo beaamt ook Groot. Hij beschrijft de samenwerking met de betrokken partijen als: “Vrijwillig, maar gecommitteerd”. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een overkoepelend masterplan, waarin een visie op de betekenis van datacenters in het landschap wordt beschreven. Dat kan worden geschetst in de Omgevingsvisie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button